Sellel lingil avanevad projektid, mille elluviimist alustati 2007. aastal

KIK-i projektid

Projekti nimetus         KIK Omafinantseering
Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas

 89 509 kr

                15 885 kr

Jäätmete sorteerimisjuhend Kesk-Eesti piirkonna maja-pidamistele

  51 088 kr

                20 670 kr

Suure-Jaani, Vändra ja Võhma jäätmejaama rajamise II etapp

 378 000 kr

                49 560 kr
Tee puhtaks     23 727 kr                   5 253 kr
Kehtna liigiti kogumispunkti II etapi väljaehitus   320 301 kr                 41 995 kr
7 Keskkonnajaama rajamine   511 015 kr               167 044 kr

KOKKU:                        

1 373 640 kr   

     300 407 kr

Projekt nr 3 Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas

Projekti toimumise aeg: jaanuar 2007 kuni detsember 2007

Projekti maksumus (EEK) : 105  393,95
millest KIK finantseering: 89 509,68
Projekti raames koguti kokku 10 omavalitsuse territooriumil elavatelt elanikelt majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed vältimaks nende jõudmist loodusesse või olmejäätmete hulgas jäätmete lõppladestusse.

Ringid toimusid:

 • Kaisma vallas
 • Puurmani vallas
 • Pajusi vallas
 • Põltsamaa vallas ja linnas
 • Kõo vallas
 • Käru vallas
 • Märjamaa vallas
 • Raikküla vallas
 • Vändra alevis

Kokku koguti kogumisringide käigus 15 tonni ohtlikke jäätmeid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt nr 11 Suure-Jaani, Vändra ja Võhma jäätmejaama rajamise II etapp

Suure-Jaani jäätmejaama ehitusprojekt

Projekti toimumiseaeg: august 2007 kuni juuli 2008

Projekti maksumus (EEK) : 474 800.-
millest KIK finantseering:  362 136.-
Projekti eesmärk on Suure-Jaani, Vändra ja Võhma jäätmejaamade ehitusprojekti koostamine, mis võimaldaks antud jäätmejaamade ehitamist 2008-2009 aastal. Jäätmejaamad on vajalikud olmejäätmete liigitikogumise arendamiseks.

Kuna detailplaneeringud valmisid erinevatel aegadel jaotati jäätmejaamade projekteerimine kaheks. Esimese tellimusena valmisid 2008.a. märtsis Suure-Jaani ja Vändra jäätmejaamade ehitusprojektid ning 2008.a. juuliks valmis Võhma jäätmejaama ehitusprojekt.

Ehitusprojektidega on ära lahendatud jäätmejaamade jäätmekäitluse plats, vesivarustus, elekter ja küte. Lisaks on jäätmejaamades ette nähtud teenindushoone, suuremõõtmeliste jäätmete katusealune, autokaal ja estakaad.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumisaeg: aprill 2006 – aprill 2007

Projekti maksumus: 569 232,00
millest KIK finantseeris: 423 078,00

Projekti käigus paigaldati 10 ohtlike jäätmete kogumiskonteinerit liigiti kogumispunktidesse:

Viljandimaal  Kõo valda Kõo keskkonnajaama
Suure-Jaani valda Olustvere keskkonnajaama

Järvamaal  Roosna-Alliku valda Roosna-Alliku keskkonnajaama
Imavere valda Imavere keskkonnajaama
Türi valda Oisu  ja Kabala keskkonnajaama
Kareda valda Peetri keskkonnajaama

Harjumaal    Kõue valda Habaja keskkonnajaama

Raplamaal    Kaiu valda Kaiu keskkonnajaama

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumiseaeg: september 2007 kuni mai 2008

Projekti maksumus (EEK) : 691 254,62
    millest KIK finantseering: 511 015.-
Projekti eesmärgiks on välja ehitada 7 keskkonnajaama kodumajapidamises tekkinud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks. Keskkonnajaamade rajamisega täiendatakse pakendijäätmete kogumisvõrgustikku ning võimaldatakse liigiti koguda taaskasutatavaid jäätmeid nt. paber-papp, rehvid, mööbel, metall jne. Lisaks paigutatakse keskkonnajaama ohtlike jäätmete kogumiskonteiner ning rajatakse võimalus elektroonikajäätmete kogumiseks.

Keskkonnajaamad rajatakse:

 • Kaisma valda Kaisma külla
 • Käru valda Käru alevikku
 • Paide valda Tarbja ja Sargvere külla
 • Pajusi valda Pisisaare ja Vägari külla
 • Raikküla valda Tamme külla

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumise aeg: märts 2007 – juuli 2007

Projekti maksumus (EEK) : 71 758,16
millest KIK finantseering:  51 088,16
omafinantseering:  20 670,00

Projekti eesmärgiks oli luua voldik, mis jõuab iga Kesk-Eesti majapidamise postkasti ning propageerib ja hõlbustab kodus tekkivate jäätmete sorteerimist ja käitlemist. Voldik on lihtsalt mõistetav ja näitlik vahend, millele on lisatud taaskasutatavate ja muud liiki jäätmete kogumiskohtade asukohad Kesk-Eestis ning lühike ülevaade korraldatud jäätmeveost.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt nr 370 Tee puhtaks 2007 (koostöös AS-iga Järva Teed)

Projekti toimumisaeg: aprill 2007 kuni juuli 2007

Projekti maksumus (EEK) : 50 885,82
millest KIK finantseering: 23 727,20
KEJHK omafinantseering:  5 253,36
Järva Teed omafinantseering: 17 634,37

Projekti raames korrastati 350 km Järvamaa maanteede ääri kõikvõimalikest jäätmetest. Kokku koguti 15 tonni olmejäätmeid, mis anti käitlemiseks üle AS Väätsa Prügilale. Projektis osales 150 koolilast ja õpetajat Järvamaa koolidest.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.