2010. aastal elluviidud projektid:

Projekti nimetus
KIK toetus
KEJHK omaosalus
Võhma jäätmejaama ehitus
2 345 025,00
260 559,56
Ohtlike jäätmete infovoldik
        4 238,00
     1 162,00
Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2010
   338 294,75
             0,00
KOKKU
2 687 557,75
261 721,56

Projekt nr 10 Võhma jäätmejaama ehitus

Projekti toimumisaeg: märts 2009 kuni september 2010

Projekti maksumus:  2 605 584,56 EEK  166 527,20 EUR
millest KIK finantseeris: 2 345 025,00 EEK   149 874,41 EUR
Võhma Linnavalitsus:
    260 559,56 EEK      16 652,79 EUR

Projekti eesmärgiks oli rajada Võhma jäätmejaam, millega luuakse reaalsed võimalused liigiti kogutud jäätmete kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. Võhma jäätmejaam on mõeldud piirkonna elanikkonnalt liigiti kogutud taaskasutavate jäätmete vastuvõtmiseks, ajutiseks ladustamiseks ja taaskasutuamiseks teistele ettevõtetele üleandmiseks.

Jäätmejaamas planeeritakse vastu võtta:
* vanapaberi ja papijäätmeid
* segapakendijäätmeid
* ohtlikke jäätmeid
* suuregabariidilisi jäätmeid
* elektroonikajäätmeid
* vanarehve
* metallijäätmeid
* ehitus- ja lammutusjäätmeid
Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Sorteeritud jäätmete kogumiskoha rajamine aitab omavalitsuse jäätmemajandust korrastada ja seeläbi välistada looduse prügistamist.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti toimumisaeg: mai 2010 kuni oktoober 2010

Projekti maksumus:  5400,00 EEK   345,12 EUR
millest KIK finantseeris:  4238,00 EEK    270,86 EUR
KEJHK finantseeris:
  1162,00 EEK       74,27 EUR

Projekti eesmärk oli koostada infovoldik, mis nimetab ära enim kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed ning propageerib nede eraldi kogumist ja kogumise tähtsusest. Voldik on lihtsalt mõistetav ja näitlik vahend, millele on lisatud ohtlike jäätmete kogumiskohtade asukohad KEJHK piirkonnas.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt nr 3 Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2010

Projekti toimumisaeg: märts 2010 kuni jaanuar 2011

Projekti elluviimist toetas SA KIK kogusummas: 21 620,98 eurot.

Projekti eesmärk oli kokku koguda KEJHK liikmete elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringi käigus ning võtta elanikelt ohtlikke jäätmeid tasuta vastu Väätsa prügilas.

Ohtlike jäätmete kogumisringide toimumisajad:
11.august Ambla vald
15. august Imavere vald ja Koigi vald
21. august Järva-Jaani vald ja Koeru vald
22. august Kaiu vald ja Käru vald
28. august Kareda vald
29. august Kõue vald

04. september Kehtna vald
05. september Raikküla vald
12. september Suure-Jaani vald ja Kõo vald
18. september Märjamaa vald
19. september Pajusi vald
25. september Puurmani vald
26. september Roosna-Alliku vald

02. oktoober Põltsamaa vald
03. oktoober Väätsa vald
09. oktoober Türi vald
10.oktoober Saarepeedi vald
16. oktoober Tarvastu vald
23.oktoober Paide vald

Ohtlike jäätmete kogumisringe teenindab AS Ragn-Sells.

2010. II poolaastal vastu võetud ohtlikud jäätmed:
Ravimid 745 kg
Õli- ja kütusefiltrid 280 kg
Vanad õlid 2512 kg
Süstlad, süsteemid, voolikud 34 kg
Vanad värvid, lakid, liimid 16 272 kg
Kemikaalid 682 kg
Luminestsentslambid 1613 tk
Pliiakud 1931 kg
Patareid ja väikeakud 888 kg
NiCd akud 7 kg
Akuhape 13 kg
Asbesti sisaldavad isolatsioonijäätmed 10 kg
Kraadiklaasid 52 tk
Tulekustutid 7 tk
Reostunud pühkmed, kalts 189 kg
Elavhõbeda jäätmed 6 kg
Ohtlik pakend 8170 kg
Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 110 kg
Pigi 8 kg
Muud kütused 26 kg
Jahutusvedelik 92 kg
Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 843 kg
Happed 81 kg
Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 102 kg

Kokku koguti ca 35 tonni ohtlikke jäätmeid ning ca 59 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.