15.01.2013        osalemine AS-ga Väätsa Prügila keskkonnajaama lepingu sõlmimisel  (Võhma linn, Suure-Jaani ja Kõo vald)
17.01.2013        kohtumine AS Ragn-Sells, EJKL, KKM jäätmeosakonna ja OÜ Geodata Arendus esindajatega
22.01.2013        osalemine AS-ga Väätsa Prügila keskkonnajaama lepingu sõlmimisel (Kaiu, Käru ja Raikküla vald)
23.01.2013        osalemine AS-ga Väätsa Prügila keskkonnajaama lepingu sõlmimisel (Kehtna vald)
06.02.2013        osalemine AS-ga Väätsa Prügila keskkonnajaama lepingu sõlmimisel (Kõue vald)
05.03.2013        KOV ja koostööorganisatsioon, JH ümarlaud Tallinna Omavalitsusmajas I
07.03.2013        KEJHK juhatuse koosolek
14.03.2013        Vändra jäätmejaama hanke pakkumuste avamine Vallavalitsuses
20.03.2013        osalemine EJKL infopäeval Türi Kolledžis
20.03.2013        kohtumine keskkonnaministriga Tallinnas
21.03.2013        kohtumine Eesti Keskkonnateenused esindajatega, KOVGIS EVALD
27.03.2013        revisjonikomisjoni töö
28.03.2013        KEJHK juhatuse koosolek (kirjalik)
09.04.2013        KOV ja koostööorganisatsioon, JH ümarlaud Tallinna Omavalitsusmajas II
15.04.2013        KEJHK Üldkoosolek
26.04.2013        nõupidamine Ida-Viru JHK-s, Torma
30.04.2013        Märjamaa Vallavolikogu istung
21.05.2013        Jäätmehoolduse korraldamine KOVides 2013, Tallinna Lillepaviljonis
30.08.2013        KEJHK juhatuse koosolek
22.08.2013        nõupidamine, Viisu keskkonnajaam
05.09.2013        KEJHK juhatuse koosolek
18-19.09.2013  Kudjape prügila sulgemine ja Eesti Maaülikooli seminar
24.10.2013        KEJHK juhatuse koosolek, “KEJHK 10” vastuvõtt
20.11.2013        EJKL õppepäev, Türi Kolledž
03.12.2013        Tallinna Keskkonnaamet, konverents
17.12.2013        KEJHK üldkoosolek