2013. aastal ellu viidud projektid Projekti nimetus  KIKi toetus    Omaosalus 
 Ohtlike jäätmete kogumisringid Kesk-Eestis 2013  12 896,61   –
 Kehtna keskkonnajaamale uue piirdeaia paigaldus    3 925,80     436,20
 Peetri keskkonnajaama korrastamine    3 930,00     393,00
 Ohtlike jäätmete käitlemine Paide, Türi, Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaamas  21 531,05   –
 Ohtlike jäätmete käitlemine keskkonnajaamades 2013  17 955,16     937,65
 Kokku  60 238,62  1 766,85
2013. aastal ellu viidud projektid Projekti nimetus  KIKi toetus    Omaosalus 
 Ohtlike jäätmete kogumisringid Kesk-Eestis 2013  12 896,61   –
 Kehtna keskkonnajaamale uue piirdeaia paigaldus    3 925,80     436,20
 Peetri keskkonnajaama korrastamine    3 930,00     393,00
 Ohtlike jäätmete käitlemine Paide, Türi, Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaamas  21 531,05   –
 Ohtlike jäätmete käitlemine keskkonnajaamades 2013  17 955,16     937,65
 Kokku  60 238,62  1 766,85

Projekt nr 4604 Ohtlike jäätmete kogumisringid Kesk-Eestis

Projekti toimumisaeg: aprill 2013 kuni august 2013

Projekti elluviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 12 896, 61 eurot.

KOGUMISRINGID:

04.mai 2013 Ambla vald
05.mai 2013 Imavere ja Koigi vald
11.mai Väätsa vald
12.mai Kareda vald
18.mai Märjamaa vald
19.mai Koeru vald
25.mai Suure-Jaani ja Kõo vald
26.mai Kõue vald

01.juuni Kehtna vald
02.juuni Pajusi vald
08.juuni Paide vald
09.juuni Kaiu ja Käru vald
15.juuni Tarvastu vald
16.juuni Puurmani vald
29.juuni Saarepeedi vald
30.juuni Järva-Jaani ja Roosna-Alliku vald

06-07.juuli Türi vald
13.juuli Põltsamaa vald
14.juuli Raikküla vald

Kogumisringe teostas OÜ Kesto. 20 kogumisringi käigus teenindati 23 omavalitsust. Kokku koguti 21 tonni ohtlikke jäätmeid ning 29 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Kogumisringide käigus kogutud jäätmed:

13 02 08* Vanad õlid 133 kg
15 01 10* Ohtlikud pakendid 2040 kg
15 02 02* Saastunud pühkmed ja kalts 35 kg
16 01 07* Õlifiltrid 140 kg
16 01 14* Antifriisid 159 kg
16 06 01* Pliiakud 619 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 86 kg
20 01 98* Vanad ravimid 318 kg
20 01 27* Vänad värvid, lakid, liimid 12 621 kg
18 01 06* Kemikaalid 237 kg
20 01 33* Vanad patareid ja akud 322 kg
20 01 21* Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasid 74 tk
20 01 21* Luminestsentslambid 112 kg
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 214 kg
20 01 26* Õli ja rasv 1318 kg
20 01 19* Pestitsiidid ja taimekaitsevahendid 2229 kg
20 01 14* Happed 154 kg
20 01 15* Leelised 40 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 14 kg
16 06 06* Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt 69 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt nr 2644 Viisu keskkonnajaama rajamine

Projekti kestvus: jaanuar 2013 kuni detsember 2013
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti eesmärgiks on Paide, Türi, Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaamades elanikkonnalt kokku koguda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ning anda need edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Paide ja Türi jäätmejaama opereerib AS Väätsa Prügila
Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaama opereerib AS Epler&Lorenz

Ühe aasta jooksul koguti kokku 29,1 tonni ohtlikke jäätmeid ja 68 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Kogutud jäätmed:

20 01 98* Ravimid 519 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 248 kg
13 02 08* Vanad õlid 2532 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 175 kg
20 01 27* vanad värvid, lakid, lahustid 15 177 kg
18 01 06* Kemikaalid 865 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 515 tk
16 06 01* Pliiakud 1110 kg
16 06 02* Nicd akud 138 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 693,5 kg
17 06 01* Asbesti sis. isolatsioonijäätmed 13,06 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 124 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbendid, kalts 14 kg
20 01 21* Muud elavhõbedat sis. jäätmed 1,6 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 5461 kg
20 01 29* Pesuained, mis sis. ohtlikke aineid 454 kg
16 01 14* Antifriisid 111 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 46 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 253,3 kg
20 01 13* Lahustid 20 kg
20 01 14* Happed 187 kg
20 01 15* Leelised 14 kg
16 02 15* Tahmakassetid 14 tk
02 01 08* Põllumajanduskemikaalid 492 kg

Projekti elluviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt nr 5898 Peetri keskkonnajaama platsi korrastamine

Projekti toimumisaeg: mai 2014 kuni juuli 2014
Projekti maksumus 18 838,80 eurot

Projekti eesmärgiks oli rajada Koigi keskkonnajaama hoone suurjäätmete vastuvõtmiseks, paigaldada tänavavalgustus ja videovalve tagamaks korda territooriumil.

Ehitustöid teostas E & G OÜ, omanikujärelevalve OÜ Valby.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Koigi Vallavalitsus.

Projekt nr 5650 Kehtna keskkonnajaamale uue piirdeaia paigaldus

Projekti toimumisaeg: august – september 2013
Projekti elluviimist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 3925,80 eurot
Kehtna Vallavalitsus rahastas summas 436,20 eurot.

Projekti eesmärk oli paigaldada Kehtna keskkonnajaamale uus piirdeaed koos väravatega.

Tööde käigus eemaldati vana aed, uued aiapostid valati betooni ning paigaldati 2 meetri kõrgune keevispaneelaed kood tiibväravatega.

Töid teostas VarenaGrupp OÜ.

Projekti elluviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt nr 4676 Ohtlike jäätmete käitlemine keskkonnajaamades 2013

Projekti kestvus: jaanuar 2013 kuni juuli 2014
Projekti maksumus 18 892,81 eurot.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus.

Projekti eesmärgiks on keskkonnajaamades elanikkonnalt kokku koguda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ning anda need üle edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Ohtlikke jäätmeid koguti Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kaiu, Kareda, Kehtna, Koeru, Koigi, Kõo, Käru, Tarbja, Sargvere, Raikküla, Roosna-Alliku, Olustvere, Oisu ja Kabala keskkonnajaamast ning Võhma jäätmejaamast.

19 kuu jooksul koguti kokku 20 tonni ohtlikke jäätmeid ja 51,4 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kogutud jäätmed:

200198* Ravimid 403 kg
160107* Õli- ja kütusefiltrid 212 kg
130208* Vanad õlid 1463 kg
180103* Nakkusohtlikud jäätmed 83 kg
200127* Vanad värvid, lakid, liimid 12266 kg
180106* Kemikaalid 686 kg
200121* Luminestsentslambid 405 kg
160601* Pliiakud 183 kg
200133* Patareid ja väikeakud 783 kg
170605* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 7,72 tonni
170601* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 6 kg
201021* Kraadiklaasid 38 tk
150202* Saastunud pühkmed, kalts 11 kg
200121* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 6 kg
150110* Ohtlik pakend 2862 kg
200129* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 179 kg
130703* Muud kütused 86 kg
160114* Antifriisid 65 kg
200117* Fotokemikaalid 5 kg
200119* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 106 kg
200114* Happed 101 kg
200115* Leelised 50 kg
080111* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 1 kg

200123* Külmkapid 14610 kg
200135* Elektroonikajäätmed 36794 kg