20.01.2014      JOL, Arenguleppe nõupidamine
06.02.2014      KIKi infopäev, Järva Maavalitsus
06.01.2014      KEJHK juhatuse koosolek Metsajõel
11.02.2014      KOVGIS EVALD täiendkoolitus registripidajatele
06.03.2014      JOLi seminar, Viljandi
11.03.2014      KEJHK juhatuse koosolek, e-juhatus
13.03.2014      KEJHK revisjonikomisjoni töö
14.03.2014      JOLi koolituspäev, Türi Kultuurikeskus
27.03.2014      Roosna-Alliku Vallavolikogu istung
09.04.2014      “Vanapaber 2014” avaseminar, Türil
10.04.2014      EJKL Jäätmepäev, Tallinn
14.04.2014      ühine nõupidamine AS Eesti Keskkonnateenused regioonide esindajate ja OÜ-ga GEODATA Arendus
21.04.2014      KEJHK üldkoosolek ja juhatuse esimehe valimine
24.04.2014      KOV JH koostöö ümarlaud, Tallinn HOL
08.05.2014      Koigi Vallavolikogu istungil
20.05.2014      “Vanapaber 2014” kokkuvõte Veskisillal
27.05.2014      nõupidamine, JäätS muutmise eelnõu, Rainer Vakra, Riigikogu
04.07.2014      Koigi keskkonnajaama, üleandmine-vastuvõtmine
23.06.2014      Järvamaa Arenguleppe allkirjastamine, Koigi
04.09.2014      KEJHK  juhatuse koosolek
05.09.2014      KeA, KKM „Riigi jäätmekava 2014-2020″ tutvustav seminar, Tartu
19.09.2014      KeA, KKM „Riigi jäätmekava 2014-2020″ tutvustav seminar, Tehvandi
07.09.2014      KOVGIS EVALD täiendkoolitus registripidajatele
24.09.2014      nõupidamine Keskkonnaministeeriumis, jäätmevaldajate register ja liigiti kogumine
01.10.2014      arutelu Väätsa Prügila juhtkonnaga
09.10.2014      nõupidamine, jäätmeveo reform Keskkonnaministeeriumis
28.10.2014      nõupidamine, EVALD jäätmemooduli arendamine
30.10.2014      nõupidamine, jäätmeveo reform Keskkonnaministeeriumis
28.11.2014      omavalitsusfoorum Tallinna TTÜ-s
04.12.2014      KEJHK juhatuse koosolek
22.12.2014      KEJHK üldkoosolek