19.01.2015      nõupidamine Keskkonnaministeeriumis
28.01.2015      KEJHK juhatuse koosolek
04.02.2015      KIKi infopäev, Järva Maavalitsus
10.02.2015      EJKL jäätmepäev Tallinnas
16.02.2015      KEJHK juhatuse e-koosolek
05.03.2015      JOLi koostöökoolitus
17.03.2015      osalemine Märjamaa Vallavolikogu istungil
17.03.2015      osalemine Paide linna keskkonnakomisjoni koosolekul
26.03.2015      osalemine Paide Linnavolikogu istungil
21.05.2015      teabepäev Keskkonnaministeeriumis
26.05.2015      osalemine MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekul
29.05.2015      KEJHK juhatuse e-koosolek
16.06.2015      KEJHK üldkoosolek
25.06.2015      osalemine Suure-Jaani Vallavolikogu istungil
04.09.2015      kohtumine KEJHK-s, Riigikontroll ja Kareda vald
16.10.2015      KOJV hanketeadete avaldamine
12.11.2015      osalemine Koigi Vallavolikogu istungil
25.11.2015      kohtumine Karksi Vallavalitsuses 4 KOV-ga
01.12.2015      KEJHK juhatuse koosolek
11.12.2015      KOJV hankel osalejate pakkumuste avamine
16.12.2015      osalemine Karksi Vallavolikogu istungil
22.12.2015      KEJHK üldkoosolek
29.12.2015      KEJHK juhatus kinnitas KOJV hanketulemused