21.01.2016        osalemine Abja Vallavolikogu istungil
28.01.2016        osalemine KIKi teabepäeval Põltsamaal
09.03.2016        Jäätmevaldajate registri EVALD koolitus Abja, Halliste, Karksi valla ning Mõisaküla linna töötajatele Karksi Vallavalitsuses
12.04.2016        KEJHK juhatuse koosolek
29.04.2016        KEJHK üldkoosolek
27.04.2016        osalemine Halliste Vallavolikogu istungil
19.05.2016        EVALD jäätmevaldajate registri teabepäev KOV-dele
02.05.2016        kohtumine Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna esindajatega Karksi Vallavalitsuses
09.06.2016        kohtumine Ragn-Sells`i olmeteenuse halduriga andmevahetuse teemadel
16.06.2016        osalemine Karksi Vallavolikogu istungil
16. ja 23.09.2016 osalemine seminaril “Jäätmete liigiti kogumise edendamine kohalikus omavalitsuses”
26.09.2016        KEJHK juhatuse e-koosolek
03.10.2016        osalemine JOL-i koostöökoolitusel Pärnumaal
24.11.2016        osalemine Abja Vallavolikogu istungil
06.12.2016        KEJHK juhatuse koosolek
21.12.2016        KEJHK üldkoosolek