2016. aastal elluviidud projektid: 

 
Projekti nimetus  KIK osalus                      Omaosalus        
 Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Kesk-Eesti piirkonnas 2016  13 644,67    –
 Roosna-Alliku keskkonnajaamas suurjäätmete kogumiskoha rajamine  12 600,00  1408,08
 Kokku  26 244,67  1408,08 

Projekt nr 11842 Ohtlike jäätmete kogumisringid Kesk-Eesti piirkonnas 2016

Projekti kestvus: september – oktoober 2016
Projekti maksumus: 13644,67 eurot

Projekti eesmärgiks on kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringide käigus kokku koguda ning anda need üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Kogumisringid toimuvad:
03. septembril Ambla vallas
04. septembril Kaiu ja Käru vallas
10. septembril Kareda ja Järva-Jaani vallas
11. septembril Kehtna vallas
17. septembril Märjamaa vallas
18. septembril Pajusi vallas
24. septembril Puurmani vallas
25. septembril Põltsamaa vallas
01. oktoobril Türi vallas
08. oktoobril Tarvastu vallas

Kogumisringe teostas AS Epler&Lorenz. Kokku korraldati 9 kogumisringi 11 omavalitsuses. Kokku koguti 21,1 tonni ohtlikke jäätmeid.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt nr 11980 Roosna-Alliku keskkonnajaama suurjäätmete kogumiskoha rajamine

Projekti kestvus: oktoober-november 2016
Projekti maksumus: 14 008,08 eurot

Projekti eesmärgiks oli rajada Roosna-Alliku keskkonnajaama hoone suurjäätmete vastuvõtmiseks, lisaks kaitsta kasutuskõlbulikku mööblit sademete eest ja pakkuda seda elanikkonnale taaskasutamiseks.

Hoone projekteeris Etik Projekt OÜ, ehitas Aiki Invest OÜ ning omanikujärelevalvet teostas OÜ Valby.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Roosna-Alliku Vallavalitsus.

Roosna-Alliku hoone