02.02.2017       EJKL Kompetentsikeskuse poolt korraldatud ringsõit – teemal “Jäätmete põletamine”
09.02.2017       osalemine Koigi Vallavolikogu istungil
15.02.2017       EJKL teabepäev “Riigikontrolli audit ja pakendi maksustamise analüüs”
21.02.2017       KEJHK juhatuse koosolek 
22.02.2017       kohtumine OÜ Geodata Arendus juhatajaga EVALD registri arenduse teemadel
14.03.2017       EJKL Kompetentsikeskuse koolitus “Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused”
09.05.2017       KEJHK üldkoosolek
09.05.2017       osalemine Paide Linnavolikogu eelarve- ja keskkonnakomisjoni istungil
18.05.2017       osalemine Paide Linnavolikogu istungil Roosna-Allikul
01.06.2017       EJKL Kompetentsikeskuse teabepäev Ämaril
28.08.2017       kohtumine HOL-i tegevdirektoriga
12.09.2017       nõupidamine Märjamaa Vallavalitsuses, teemaks jäätmejaama uus asukoht
12.10.2017       Keskkonnaameti seminar “Jäätmete liigiti kogumise edendamine”
13.10.2017       osalemine JOL-i koosviibimisel Järva-Jaanis
19.10.2017       KEJHK juhatuse eestseisuse nõupidamine
11.11.2017       osalemine Keskkonnaministeeriumis KOV-ide teenuste hindamise arutelul
16.11.2017       kohtumine OÜ Geodata Arendus juhatajaga teemal haldusreform EVALD registris
22.11.2017       EJKL Jäätmepäev Tallinnas