26.01.2018     KEJHK juhatuse koosolek
07.02.2018     Mulgi valla keskkonnaspetsialistide nõupidamisel
16.02.2018     KEJHK juhatuse e-koosolek
15.02.2018     EVALD registri koolitus Viljandi ja Põhja-Sakala registripidajatele koos programmiarendaja OÜ Geodata Arendus esindajaga
12.03.2018     tunnistuste andmine Keskkonnainspektsiooni Viljandimaa büroos
12.03.2018     arutelu Viljandi Vallavalitsuses
19.03.2018     kohtumine Märjamaa Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistidega EVALD registri teemadel
10.04.2018     osalemine Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni koosolekul
12.04.2018     osalemine Keskkonnaministeeriumis KIK jäätmete taotlusvooru teabepäeval (ERF)
19.04.2018     osalemine Paide Linnavolikogu istungil
03.05.2018     KEJHK juhatuse koosolek
21.05.2018     KEJHK üldkoosolek
22.05.2018     KEJHK juhatuse e-koosolek
14.06.2018     KEJHK juhatuse nõupidamine
19.06.2018     KEJHK juhatuse koosolek koos AS-i Ragn-Sells esindajaga
12.09.2018     osalemine Paide linna regionaalarengu komisjoni istungil
18.09.2018     osalemine Märjamaa Vallavolikogu istungil
20.09.2018     KEJHK juhatuse koosolek
20.09.2018     osalemine Paide Linnavolikogu istungil
09.10.2018      osalemine Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni koosolekul
15.10.2018      osalemine Märjamaa Vallavolikogu istungil
17.10.2018      KEJHK juhatuse koosolek
18.10.2018      osalemine Paide Linnavolikogu istungil
18.10.2018      osalemine Keskkonnaministeeriumi nõupidamisel “Pakendijäätmete tekkekohal kogumine”
25.10.2018      osalemine Põhja-Sakala Vallavolikogu istungil
01.11.2018      osalemine EJKL Kompetentsikeskuse õppepäeval (ringsõit)
05.11.2018      osalemine JOLi koostööseminaril
11.12.2018      osalemine Keskkonnaministeeriumis jäätmealaste direktiivide ülevõtmise arutelul
12.12.2018      osalemine konverentsi “Kasutatud tekstiilid – jäätmed või ressurss”
13.12.2018      osalemine Keskkonnaministeeriumis jäätmealaste direktiivide ülevõtmise arutelul
18.12.2018      KEJHK juhatuse koosolek
27.12.2018      KEJHK üldkoosolek