18.02.2020    SA KIK infopäev Tartus
06.03.2020   Rahandusministeeriumis KOJV hanke menetlus
13.03.2020    Rahandusministeeriumis KOJV hanke menetlus
25.06.2020    Rahandusministeeriumis KOJV hanke menetlus
05.08.2020   KEJHK juhatuse koosolek, MTÜ-de ühinemise idee tutvustus
03.09.2020   MTÜ Harjumaa Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekul osalemine
09.09.2020   Tallinnas MTÜ-de ühinemise arutelu
15.09.2020    Tallinnas MTÜ-de struktuuri ja strateegia arutelu
17.09.2020    KEJHK juhatuse koosolek
29.09.2020   KEJHK ja HJHK eelarve kujunemise arutelu Teams veebikeskkonnas
06.10.2020    KEJHK ja HJHK KOJV arutelu Teams veebikeskkonnas
20.10.2020    KEJHK üldkoosolek
05.11.2020     KeMi “Sortimisuuringu tulemuste tutvustus” Teams veebikeskkonnas
09.11.2020     KEJHK+HJHK KeM-ile pöördumise arutelu Teams veebikeskkonnas
17.12.2020     KeMi korraldatud KOV-ide kaasamise ümarlaud Teams veebikeskkonnas