Alates 01.03.2020-28.02.2023 osutab jäätmeveoteenust AS Eesti Keskkonnateenused.

Jäätmeliik Jäätmemahuti suurus m3 Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)
Segaolmejäätmed Jäätmekott 0,10 2,14 2,57
0,08 1,71 2,05
0,14 3 3,6
0,24 3,77 4,52
0,36 5,65 6,78
0,6 6,85 8,22
0,66 7,53 9,04
0,8 9,13 10,96
1,1 10,99 13,19
1,5 14,98 17,98
2,5 24,97 29,96
4,5 44,95 53,94
Jäätmeliik Kategooria jäätmemahuti suurus m3 Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 0,08 0,23 0,28
0,14 0,4 0,48
0,24 0,69 0,83
Jäätmeliik Kategooria jäätmemahuti suurus m3 Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)
Paber ja papp 0,66 0,94 1,13
0,8 1,14 1,37
1,1 1,57 1,88
2,5 3,58 4,3
4,5 6,44 7,73
Jäätmeliik Kategooria jäätmemahuti suurus m3 Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)
Segapakend 0,24 0,34 0,41
0,66 0,94 1,13
0,8 1,14 1,37
1,1 1,57 1,88