Entries by admin

,

Projekt nr 3 Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas

Projekti toimumise aeg: jaanuar 2007 kuni detsember 2007 Projekti maksumus (EEK) : 105  393,95 millest KIK finantseering: 89 509,68 Projekti raames koguti kokku 10 omavalitsuse territooriumil elavatelt elanikelt majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed vältimaks nende jõudmist loodusesse või olmejäätmete hulgas jäätmete lõppladestusse. Ringid toimusid: Kaisma vallas Puurmani vallas Pajusi vallas Põltsamaa vallas ja linnas Kõo vallas Käru vallas Märjamaa […]

,

Projekt nr 438 Koolilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine

Projekti toimumisaeg:  veebruar 2008 kuni november 2008 Projekti maksumus (EEK): 21 873,40 millest KIK finantseering: 15 850,34 KEJHK omafinantseering:   6 023,06 Projekti raames korraldati koolilastele õppeekskursioone Järvakandi Klaasimuuseumisse, Rapla jäätmejaama, Väätsa Prügilasse, Pärnu sorteermisjaama ning lisaks osade koolide endi soovil Eesti Ringhäälingumuuseumisse. Projekti eesmärgiks oli laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine. Projekti käigus anti õpilastele ja […]

,

Projekt nr 288 “Tee puhtaks 2008”

Projekti toimumisaeg: märts 2008 kuni august 2008         Projekti maksumus (EEK): 93 323,03         millest KIKi f´inantseering: 70 423,75 KEJHK finantseering:  17 986,28 AS Järva Teede finantseering:   4 913,00 Projekti eesmärgiks oli koostöös AS-iga Järva Teed, AS-iga Väätsa Prügila ja Järvamaa koolidega korraldada kampaania TEE PUHTAKS, mille raames edendati elanikkonna keskkonnateadlikkust läbi kooliõpilaste, õpetajate ja vabatahtlike. Juhiti […]

,

Projekt nr 2 Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2008

Projekti toimumisaeg: jaanuar 2008 – november 2008 Projekti maksumus (EEK): 745 906,69   millest KIKi finantseering: 458 541,00 omafinantseering: 287 365,69 Projekti eesmärgiks oli kogumisringide käigus elanikelt kokku koguda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, teenindada keskkonnajaamasid ning Väätsa prügilas tasuta vastu võtta ohtlikkejäätmeid. Kogumisringide käigus koguti kokku ca 87 tonni ohtlikke jäätmeid: Ravimid 990 kg Õli- ja kütusefiltrid 477 kg Vanad õlid 5023 […]

,

Projekt nr 35 Vändra jäätmejaama ehitus

Projekti toimumisaeg: mai 2008 – september 2009 Projekti maksumus (EEK): 3 433 464,00 kroon millest KIKi finantseering: 3 090 878,00 krooni Vändra jäätmejaam asub Vändra alevis J.V.Jannseni tn 3A, territooriumi suurus on ligikaudu 0,85 ha. Jäätmejaama ehitus algas 2005.a sobiva asukoha leidmisega. 2006.aastal koostas Aarens Projekt OÜ detailplaneeringu ning 2008.aastal valmis ehitusprojekt IBG-Ehitus OÜ poolt. Aastal 2009 märtsist septembrini toimus jäätmejaama ehitus […]

,

Projekt nr 36 Suure-Jaani jäätmejaama ehitus

Projekti toimumisaeg: mai 2008 – september 2009 Projekti maksumus: 4 523 221,00 krooni millest KIKi finantseering: 4 071 244,00 krooni Suure-Jaani jäätmejaam asub Suure-Jaani vallas Pärakülas, territooriumi suuruseks on 3844m2. Jäätmejaama ehitus algas 2005. aastal sobiva asukoha leidmisega. 2006. aastal koostas Aarens Projekt OÜ detailplaneeringu ning 2008. aastal valmis Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt tasuvusuuring ning IBG-Ehitus OÜ poolt ehitusprojekt. Aastal […]

,

Projekt nr 425 “Kompostimise infovoldik”

Projekti toimumisaeg: märts 2009 kuni juuni 2009 Projekti maksumus (EEK): 15 649,16 Projekti eesmärk oli koostada ja trükkida kompostimisjuhend, mis annab ülevaate orgaaniliste jäätmete kompostimise võimalustest koos juhendiga mida ja kuidas kompostida. Juhend jagatakse Kesk-eesti piirkonna majapidamistele, mis propageerib ja hõlbustab kodus tekkivate biolagunevate jäätmete sorteerimist ja käitlemist. Kompostimisjuhendi materjali kogus ja koostas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, juhendi […]

,

Projekt nr 45 “Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2009”

Projekti toimumisaeg: jaanuar 2009 kuni jaanuar 2010 Projekti kulud (EEK): 689 154,80 Projekti eesmärk oli kokku koguda KEJHK liikmete elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringide käigus, teenindada omavalitsustes asuvaid ohtlike jäätmete kogumiskonteinereid ning võtta Väätsa prügilas tasuta vastu ohtlikke jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumisringe teenindas AS Epler&Lorenz. Kogumisringide käigus koguti kokku üle 71 tonni ohtlikke jäätmeid ja […]

,

Projekt nr 3 “Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2010”

Projekti toimumisaeg: märts 2010 kuni jaanuar 2011 Projekti elluviimist toetas SA KIK kogusummas: 21 620,98 eurot.   Projekti eesmärk oli kokku koguda KEJHK liikmete elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringi käigus ning võtta elanikelt ohtlikke jäätmeid tasuta vastu Väätsa prügilas. Ohtlike jäätmete kogumisringide toimumisajad: 11.august Ambla vald 15. august Imavere vald ja Koigi vald 21. […]

,

Projekt nr 168 “Ohtlike jäätmete infovoldik”

Projekti toimumisaeg: mai 2010 kuni oktoober 2010         Projekti maksumus:  5400,00 EEK   345,12 EUR millest KIK finantseeris:  4238,00 EEK    270,86 EUR KEJHK finantseeris:  1162,00 EEK       74,27 EUR   Projekti eesmärk oli koostada infovoldik, mis nimetab ära enim kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed ning propageerib nede eraldi kogumist ja kogumise tähtsusest. Voldik on lihtsalt mõistetav ja näitlik vahend, […]