AS EESTI KESKKONNATEENUSED info ja veopäevad

Klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti: 1919
Igal kliendil on võimalus oma veopäevi vaadata/ kontrollida AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel, sisestades avanevasse aknasse oma lepingu number.


AS RAGN-SELLS info ja veopäevad

Klienditeeninduse üle-eestiline infotelefon: 15155
Oma korraldatud jäätmeveograafiku leiate siit:

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus I 2021