Projekti toimumisaeg: september 2005 kuni detsember 2006

Projekti maksumus (ilma KM 18%, EEK):  392 416.21
millest KIK finantsering:   254 237.28
omafinantseering:   138 178.93

Projekti raames rajati 12 jäätmete liigitikogumise punkti järgmistesse omavalitsustesse:

Järvamaal  Kareda vald, Peetri
Koigi vald, Koigi
Türi vald, Oisu
Türi vald, Kabala
Imavere vald, Imavere
Roosna-Alliku vald, Roosna-Alliku

Jõgevamaal Põltsamaa vald, Adavere
Puurmani vald, Puurmani

Viljandimaal Suure-Jaani vald, Olustvere
Kõo vald, Kõo

Raplamaal Kaiu vald, Kaiu

Harjumaal Kõue vald, Habaja

Rajatud jäätmete liigitikogumise punktides on loodud võimalus koguda eraldi järgmisi jäätmeid: paberi- ja papijäätmed, segapakendijäätmed, elektroonikajäätmed, ohtlikud jäätmed.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti toimumisaeg: aprill 2006 kuni juuli 2006

Projekti maksumus (ilma KM 18%, EEK):  35 478.60
millest KIK finantsering:   30 918.10
omafinantseering:   1001.20
kaasfinantseering:    3559.30

Projekti Tee Puhtaks 2006 käigus puhastasid 147 õpilast, õpetajat ja vabatahtlikku 350 km ulatuses Järvamaa maanteepervesid sinna loobitud prügist. Projekti käigus koguti 12 tonni jäätmeid, mis anti üle AS Väätsa Prügilale edasiseks nõuetekohaseks käitlemiseks.

Projekt Tee Puhtaks 2006 koostööpartnerid: AS Järva Teed, AS Väätsa Prügila, Järvamaa koolid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tee puhtaks 2006

Tee puhtaks 2006

Projekti toimumisaeg:

Projekti maksumus (EEK):  111 271,18
millest KIK finantseering:         80 762,71
omafinantseering:         30 508,47

 

Projekti käigus valmisid Vändra, Suure-Jaani ja Võhma jäätmejaamade detailplaneeringud ja eskiisprojektid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumisaeg: september 2005 kuni detsember 2005

Projekti maksumus (EEK): 64 964.00
millest KIK finantseering: 50 000.00
omafinantseering: 14 964.00

Projketi raames rajati 4 jäätmete liigitikogumise punkti järgmistesse omavalitsustesse:

Raplamaa Kehtna vald, Kehtna

Järvamaa Ambla vald, Aravete
Koeru vald, Koeru

Harjumaa Kõue vald, Ardu

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumisaeg: aprill 2006 – aprill 2007

Projekti maksumus: 569 232,00
millest KIK finantseeris: 423 078,00

Projekti käigus paigaldati 10 ohtlike jäätmete kogumiskonteinerit liigiti kogumispunktidesse:

Viljandimaal    Kõo valda Kõo keskkonnajaama
Suure-Jaani valda Olustvere keskkonnajaama

Järvamaal    Roosna-Alliku valda Roosna-Alliku keskkonnajaama
Imavere valda Imavere keskkonnajaama
Türi valda Oisu  ja Kabala keskkonnajaama
Kareda valda Peetri keskkonnajaama

Harjumaal    Kõue valda Habaja keskkonnajaama

Raplamaal    Kaiu valda Kaiu keskkonnajaama

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.