Projekti toimumise aeg: jaanuar 2007 kuni detsember 2007

Projekti maksumus (EEK) : 105  393,95
millest KIK finantseering: 89 509,68
Projekti raames koguti kokku 10 omavalitsuse territooriumil elavatelt elanikelt majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed vältimaks nende jõudmist loodusesse või olmejäätmete hulgas jäätmete lõppladestusse.

Ringid toimusid:

 • Kaisma vallas
 • Puurmani vallas
 • Pajusi vallas
 • Põltsamaa vallas ja linnas
 • Kõo vallas
 • Käru vallas
 • Märjamaa vallas
 • Raikküla vallas
 • Vändra alevis

Kokku koguti kogumisringide käigus 15 tonni ohtlikke jäätmeid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumiseaeg: august 2007 – märts 2008

Projekti maksumus (EEK) : 419 950,20.-
millest KIK finantseering: 320 301.-
Projekti eesmärgiks oli Kehtna keskkonnajaamale valgustuse paigaldamine, platsi asfalteerimine ning jäätmeid vastuvõtvale operaatorile valvesoojaku soetamine.

Kehtna keskkonnajaam on rajatud endise masuudihoidla platsile. Objekti uuel eesmärgil kasutuselevõtmist alustati juba 2004.a. KIKi toetusega. Esialgsete tööde käigus likvideeriti masuudihoidla, puhastati pinnas ja kaeti killustikuga. 2005.a projekti raames piirati territoorium aiaga ning paigaldati ohtlike jättmete kogumiskonteiner. Tulenevalt objekti asukohast ei õnnestunud killustikplatsi rajamisega saavutada piisavalt tugevat aluspõhja jäätmeveokiga platsi teenindamiseks. Samuti puudus keskkonnajaama lähiümbruses tänavavalgustus, mistõttu oli jäätmete vastuvõtmine pimedal aastaajal problemaatiline. Objekti teenindaval personalil puudus siseruumide kasutamise võimalus plasti lahtioleku aegadel. Kõigest sellest tulenevalt alustati uue projekti elluviimisega.

II etapi ehitustöödega alustati 2007.a augustis. Esimese tööna võeti ette platsi asfalteerimine, mille käigus kaeti 575 m2 plats asfaldiga. Käesoleva aasta veebruaris paigaldati välisvalgustus ja operaatori soojak. Lähiaja jooksul on planeeritud tööle võtta üks töötaja, kes hakkab keskkonnajaama opereerima, mis võimaldab ka lahtioleku aegasid pikendada.

Kokkuvõtteks võime öelda, et aastate jooksul tehtud investeeringud on tugevalt parandanud jäätmete vastuvõtu-üleandmise tingimusi. See omakorda tekitab elanikes enam huvi liigiti kogutavaid jäätmeid eraldi koguda ja jäätmete kogumispunkti üle anda, kuna kogumispunkt on atraktiivsem.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kehtna keskkonnajaama platsi asfalteerimine

Kehtna keskkonnajaama platsi asfalteerimine

soojaku paigaldus

soojaku paigaldus

Soojak

Soojak

 

Välisvalgustus

Välisvalgustus

Projekti toimumiseaeg: september 2007 kuni mai 2008

Projekti maksumus (EEK) : 691 254,62
    millest KIK finantseering: 511 015.-
Projekti eesmärgiks on välja ehitada 7 keskkonnajaama kodumajapidamises tekkinud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks. Keskkonnajaamade rajamisega täiendatakse pakendijäätmete kogumisvõrgustikku ning võimaldatakse liigiti koguda taaskasutatavaid jäätmeid nt. paber-papp, rehvid, mööbel, metall jne. Lisaks paigutatakse keskkonnajaama ohtlike jäätmete kogumiskonteiner ning rajatakse võimalus elektroonikajäätmete kogumiseks.

Keskkonnajaamad rajatakse:

 • Kaisma valda Kaisma külla
 • Käru valda Käru alevikku
 • Paide valda Tarbja ja Sargvere külla
 • Pajusi valda Pisisaare ja Vägari külla
 • Raikküla valda Tamme külla

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Projekti toimumiseaeg: august 2007 kuni juuli 2008

Projekti maksumus (EEK) : 474 800.-
millest KIK finantseering:  362 136.-
Projekti eesmärk on Suure-Jaani, Vändra ja Võhma jäätmejaamade ehitusprojekti koostamine, mis võimaldaks antud jäätmejaamade ehitamist 2008-2009 aastal. Jäätmejaamad on vajalikud olmejäätmete liigitikogumise arendamiseks.

Kuna detailplaneeringud valmisid erinevatel aegadel jaotati jäätmejaamade projekteerimine kaheks. Esimese tellimusena valmisid 2008.a. märtsis Suure-Jaani ja Vändra jäätmejaamade ehitusprojektid ning 2008.a. juuliks valmis Võhma jäätmejaama ehitusprojekt.

Ehitusprojektidega on ära lahendatud jäätmejaamade jäätmekäitluse plats, vesivarustus, elekter ja küte. Lisaks on jäätmejaamades ette nähtud teenindushoone, suuremõõtmeliste jäätmete katusealune, autokaal ja estakaad.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti toimumise aeg: märts 2007 – juuli 2007

Projekti maksumus (EEK) : 71 758,16
millest KIK finantseering:  51 088,16
omafinantseering:  20 670,00

Projekti eesmärgiks oli luua voldik, mis jõuab iga Kesk-Eesti majapidamise postkasti ning propageerib ja hõlbustab kodus tekkivate jäätmete sorteerimist ja käitlemist. Voldik on lihtsalt mõistetav ja näitlik vahend, millele on lisatud taaskasutatavate ja muud liiki jäätmete kogumiskohtade asukohad Kesk-Eestis ning lühike ülevaade korraldatud jäätmeveost.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

jäätmete sorteerimisjuhend

Projekti toimumisaeg: aprill 2007 kuni juuli 2007

    Projekti maksumus (EEK) : 50 885,82
millest KIK finantseering: 23 727,20
KEJHK omafinantseering:  5 253,36
Järva Teed omafinantseering: 17 634,37

Projekti raames korrastati 350 km Järvamaa maanteede ääri kõikvõimalikest jäätmetest. Kokku koguti 15 tonni olmejäätmeid, mis anti käitlemiseks üle AS Väätsa Prügilale. Projektis osales 150 koolilast ja õpetajat Järvamaa koolidest.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.