Projekti toimumisaeg: mai 2008 – september 2009

Projekti maksumus (EEK): 3 433 464,00 kroon
millest KIKi finantseering: 3 090 878,00 krooni

Vändra jäätmejaam asub Vändra alevis J.V.Jannseni tn 3A, territooriumi suurus on ligikaudu 0,85 ha.

Jäätmejaama ehitus algas 2005.a sobiva asukoha leidmisega. 2006.aastal koostas Aarens Projekt OÜ detailplaneeringu ning 2008.aastal valmis ehitusprojekt IBG-Ehitus OÜ poolt. Aastal 2009 märtsist septembrini toimus jäätmejaama ehitus peatöövõtja Facio Ehituse AS all, omanikujärelvalvet teostas AS Telora-E.

Jäätmejaama põhiliseks eesmärgiks on luua võimalused liigiti kogutud jäätmete kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. Vändra jäätmejaam on mõeldud piirkonna elanikkonnalt liigiti kogutud taaskasutavate jäätmete vastuvõtmiseks, ajutiseks ladustamiseks ja taaskasutamiseks teistele ettevõtetele üleandmiseks.

Jäätmejaamas planeeritakse vastu võtta kodumajapidamises tekkinud:

*  vanapaberi ja papijäätmeid
*  pakendijäätmeid
* ohtlikke jäätmeid
* ehitus- ja lammutusjäätmeid
* suuregabariidilisi jäätmeid
* vanarehve
* metallijäätmeid
* elektri- ja elektroonikajäätmeid

Jäätmejaama haldaja leidmiseks korraldatakse lähiajal konkurss.

Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Sorteeritud jäätmete kogumiskoha rajamine aitab omavalitsuse jäätmemajandust korrastada ja seeläbi välistada looduse prügistamist.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

Vändra jäätmejaam

Vändra jäätmejaam     

   

 

 

 

 

 

 

Projekti toimumisaeg: mai 2008 – september 2009

Projekti maksumus: 4 523 221,00 krooni
millest KIKi finantseering: 4 071 244,00 krooni

Suure-Jaani jäätmejaam asub Suure-Jaani vallas Pärakülas, territooriumi suuruseks on 3844m2.

Jäätmejaama ehitus algas 2005. aastal sobiva asukoha leidmisega. 2006. aastal koostas Aarens Projekt OÜ detailplaneeringu ning 2008. aastal valmis Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt tasuvusuuring ning IBG-Ehitus OÜ poolt ehitusprojekt. Aastal 2009 märtsist kuni septembrini toimus jäätmejaama ehitustegevus peatöövõtja OÜ Silindia all, omanikujärelvalvet teostas AS Telora-E.

Jäätmejaama põhiliseks eesmärgiks on luua võimalused liigiti kogutud jäätmete kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. Suure-Jaani jäätmejaam on mõeldud piirkonna elanikkonnalt liigiti sorteeritud ja taaskasutavate jäätmete vastuvõtmiseks, ajutiseks ladustamiseks ja taaskasutamiseks teistele ettevõtetele üleandmiseks.

Jäätmejaamas planeeritakse vastu võtta kodumajapidamises tekkinud liigiti kogutud alljärgnevaid jäätmeid:

* vanapaberi ja papijäätmeid
* pakendijäätmeid
* elektroonikajäätmeid
* ohtlikke jäätmeid
* suuregabariidilisi jäätmeid
* ehitus- ja lammutusjäätmeid
* vanarehve

Jäätmejaama haldaja leidmiseks korraldatakse lähiajal konkurss.

Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Sorteeritud jäätmete kogumiskoga rajamine aitab kohalikul omavalitsusel korrastada jäätmemajandust.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Suure-Jaani jäätmejaam

Suure-Jaani jäätmejaam     

 

  

 

 

 

Projekti toimumisaeg: märts 2009 kuni juuni 2009

Projekti maksumus (EEK): 15 649,16

Projekti eesmärk oli koostada ja trükkida kompostimisjuhend, mis annab ülevaate orgaaniliste jäätmete kompostimise võimalustest koos juhendiga mida ja kuidas kompostida. Juhend jagatakse Kesk-eesti piirkonna majapidamistele, mis propageerib ja hõlbustab kodus tekkivate biolagunevate jäätmete sorteerimist ja käitlemist.

Kompostimisjuhendi materjali kogus ja koostas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, juhendi kujundas ja trükkis AS Kuma.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kompostimisjuhend

Projekti toimumisaeg: jaanuar 2009 kuni jaanuar 2010

Projekti kulud (EEK): 689 154,80

Projekti eesmärk oli kokku koguda KEJHK liikmete elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringide käigus, teenindada omavalitsustes asuvaid ohtlike jäätmete kogumiskonteinereid ning võtta Väätsa prügilas tasuta vastu ohtlikke jäätmeid.

Ohtlike jäätmete kogumisringe teenindas AS Epler&Lorenz.

Kogumisringide käigus koguti kokku üle 71 tonni ohtlikke jäätmeid ja üle 123 tonni elektroonikajäätmeid.

Ravimid 1659 kg
Õli- ja kütusefiltrid 443 kg
Vanad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 4695 kg
Sõstlad, süsteemid, voolikud 160 kg
Vanad värvid, lakid, liimid 29387 kg
Kemikaalid 1258 kg
Luminestsentslambid 861 kg
Pliiakud 12309 kg
Patareid ja väikeakud 1631 kg
Akude elektrolüüt 4 kg
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 124 kg
Kraadiklaasid 1,37 kg
Tulekustutid 159 kg
Elavhõbeda jäätmed 3,19 kg
Reostunud pühkmed, kalts 79 kg
Ohtlik pakend 13213 kg
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 301 kg
Pulbervärv 136 kg
Muud kütused 1623 kg
Antifriisid 193 kg
Fotokemikaalid 152 kg
Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 2456 kg
Happed 406 kg
Leelised 154 kg
Elektroonikaseadmed 85140 kg
Külmikud 38 750 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.