Projekti toimumiseaeg: juuli 2011 kuni juuni 2012

Projekti eelarve: 49 449,00 eurot

Projekti maksumus: 35 254,10 eurot

Projekti eesmärgiks on keskkonna- ja jäätmejaamades elanikkonnalt kokku kogutud ohtlikud jäätmed üle anda edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Keskkonna- ja jäätmejaamades toimub elanikkonna käest ohtlike jäätmete vastuvõtmine ja eraldi kogumine ning nende üleandmine ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele jäätmete taaskasutamiseks või lõppkäitlemiseks.

Ühe aasta jooksul koguti kokku 47,6 tonni ohtlikke jäätmeid ning 85,8 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid kuueteistkümnest keskkonnajaamast ja 4 jäätmejaamast.

Kogutud jäätmed:
20 01 98* Ravimid 969 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 355 kg
13 02 08* Vanad õlid 3700 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 140 kg
20 01 27* Vänad, värvid, lakid, lahustid 24 515 kg
18 01 06* Kemikaalid 1599 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 793 tk
16 06 01* Pliiakud 1582 kg
16 06 02* Ni-Cd akud 538 kg
20 01 33* Patareid ja akud 1 597 kg
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 660 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 300 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 212 tk
20 01 15* Tulekustutid 38 tk
15 02 02*  Saastunud pühkmed, kalts 112 kg
20 01 21* Muud elavhõbeda sisaldusega jäätmed 1,5 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 9 054 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 205 kg
13 07 03* Muud kütused 17 kg
16 01 14* Jahutusvedelik 166 kg
20 01 26* Õli ja rasv 1 019 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 21 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 544 kg
20 01 14* Happed 191 kg
20 01 15* Leelised 34 kg

20 01 23* Külmkapid 26 687 kg
20 01 35* Elektroonikajäätmed 59 077 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti toimumisaeg aprill 2011 kuni juuli 2011

Projekti elluviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 10 584,43 eurot.

Projekti eesmärk oli elanikkonnalt kokku koguda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud ja elektroonikajäätmed. Ohtlike jäätmete kogumisringe teenindab AS Väätsa Prügila.

Ohtlike jäätmete kogumisringide ajad:

07.mai Ambla vald
08.mai Imavere ja Koigi vald
14.mai Väätsa vald
15.mai Kareda vald
21.mai Märjamaa vald
22.mai Koeru vald
28.mai Suure-Jaani ja Kõo vald
29.mai Kõue vald

04.juuni Kehtna vald
05.juuni Saarepeedi vald
11.juuni Paide vald
12.juuni Kaiu ja Käru vald
18.juuni Tarvastu vald
19.juuni Puurmani vald
25.juuni Pajusi vald
26.juuni Järva-Jaani ja Roosna-Alliku vald

02.juuli Türi vald
03.juuli Põltsamaa vald
09.juuli Raikküla vald

19 kogumisringi käigus teenindati 23 omavalitsust. Kokku koguti ca 17,5 tonni ohtlikke jäätmeid ning ca 28 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Kogumisringide käigus kogutud jäätmed:

20 01 98* Ravimid 174 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 109 kg
13 02 08* Vanad mootori-, käigukasti-, määrdeõlid 1018 kg
18 01 03* Süstlad, süsteemid, voolikud 3 kg
20 01 27* Vanad värvid, lakid, lahustid 10809 kg
18 01 06* Kemikaalid 535 kg
20 01 21* Luminenstsentslambid 139,5 kg
16 06 01* Pliiakud 862 kg
20 01 33* Patareid 251 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonijäätmed 1 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 32 tk
20 01 15* Tulekustutid 24 kg
15 01 10* Ohtlikud pakendid 2577 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 37 kg
13 07 03* Muud kütused 481 kg
16 01 14* Jahutusvedelik 17 kg
20 01 26* Õli ja rasv 315 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 42 kg
20 01 14* Happed 18 kg
20 01 15* Leelised 12 kg

20 01 35* Elektroonikajäätmed 20545 kg
20 01 23* Külmkapid 7240 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti toimumisaeg: november 2010 kuni märts 2011

Projekti maksumus: 27 878,26 EUR
millest KIK finantseeris: 25 090,44 EUR
Suure-Jaani ja Vändra Vallavalitsus ning Vändra Alevivalitsus:  2 787,82 EUR

Projekti eesmärgiks oli soetada Suure-Jaani ja Vändra jäätmejaamadesse multilift-tüüpi konteinerid ehitus- ja lammutusjäätmete ning suuregabariidiliste jäätmete kogumiseks. Lisaks soetati multilift-tüüpi konteinerid biolagunevate jäätmete üleandmiseks. Mõlemasse jäätmejaama soetati 5 konteinerit.

Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Konteinerite kaudu on mugavam, kiirem ja esteetilisem koguda taaskasutusse suunatavaid jäätmeid. taaskasutusse suunatud jäätmekoguste arvelt väheneb oluliselt prügilasse ladestavate segaolmejäätmete kogus.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Ehitusjäätmete konteiner

Ehitusjäätmete konteiner

Biojäätmete konteiner

Biojäätmete konteiner

 

Suurjäätmete konteiner

Suurjäätmete konteiner