Projekti toimumisaeg: juuli 2012 kuni aprill 2013

Projekti maksumus: 32 282,68 eurot
millest KIK finantseeris summas 28 698,01 eurot ning
Roosna-Alliku Vallavalitsus finantseeris summas 3584,67 eurot.

Projekti raames keskkonnajaama plats täideti ja tasandati killustikuga ning kaeti asfaldiga. Paigaldati äärekivid ning territoorium piirati aiaga. Jäätmete vastuvõtmiseks ehitati puitsõrestik hoone ning paigaldati ohtlike jäätmete kogumiskonteiner. Taastati haljastus.

Ehitustöid teostas Arieks Teenindus OÜ ning ohtlike jäätmete konteineri paigaldas Epler & Lorenz AS.

Rajatud keskkonnajaamas on loodud võimalus koguda eraldi ohtlikke ja elektroonikajäätmeid ning suurjäätmeid ja vanu rehve.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Viisu plats

Viisu plats

Viisus äärekivi paigaldus

Viisus äärekivi paigaldus

 

Viisu plats asfalteeritud

Viisu plats asfalteeritud

Viisu hoone

Viisu hoone

 

Viisu hoone ja aed

Viisu hoone ja aed

Viisu konteiner

Viisu konteiner

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõustus 2010. aasta jäätmekäitluse programmi projekti nr 12 “Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2011” eelarves kasutamata jäänud rahaliste vahendite kasutamisega 2012. a ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamiseks.

Projekti toimumisaeg jaanuar 2012 kuni august 2012

Projekti elluviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 12 970, 27 eurot.

KOGUMISRINGID:

05. MAI 2012 (LAUPÄEV) AMBLA VALD
06. MAI 2012 (PÜHAPÄEV) IMAVERE JA KOIGI VALD

12.MAI 2012 (LAUPÄEV) VÄÄTSA VALD
13.MAI 2012 (PÜHAPÄEV) KAREDA VALD

19.MAI 2012 (LAUPÄEV) MÄRJAMAA VALD
20.MAI 2012 (PÜHAPÄEV) kOERU VALD

26.MAI 2012 (LAUPÄEV) SUURE-JAANI JA KÕO VALD
27.MAI 2012 (PÜHAPÄEV) KÕUE VALD

02.JUUNI 2012 (LAUPÄEV) KEHTNA VALD
03. JUUNI 2012 (PÜHAPÄEV) SAAREPEEDI VALD

09.JUUNI 2012 (LAUPÄEV) PAIDE VALD
10.JUUNI 2012 (PÜHAPÄEV) KAIU JA KÄRU VALD

16. JUUNI 2012 (LAUPÄEV) TARVASTU VALD
17. JUUNI 2012 (PÜHAPÄEV) PUURMANI VALD

30. JUUNI 2012 (LAUPÄEV) PAJUSI VALD
01. JUULI 2012 (PÜHAPÄEV) JÄRVA-JAANI JA ROOSNA-ALLIKU VALD

07. JUULI 2012 (LAUPÄEV) TÜRI VALD I RING
08. JUULI 2012 (PÜHAPÄEV) TÜRI VALD II RING

14. JUULI 2012 (LAUPÄEV) PÕLTSAMAA VALD
15. JUULI 2012 (PÜHAPÄEV) RAIKKÜLA VALD

20 kogumisringi käigus teenindati 23 omavalitsust. Kokku koguti 15 tonni ohtlikke jäätmeid ning 35 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Kogumisringide käigus kogutud jäätmed:

13 02 08* Vanad õlid 1307 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 1784 kg
16 01 07* Õlifiltrid 136 kg
16 01 14* Jahutusvedelik 31 kg
16 06 01* Pliiakud 871 kg
16 06 06* Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt 21 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 126 kg
18 01 03* Süstlad, süsteemid, voolikud 19 kg
18 01 06* Kemikaalid 35 kg
20 01 14* Happed 45 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 906 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 160 tk
20 01 21* Elavhõbeda jäätmed 48 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 24 tk
20 01 27* Vanad värvid, lakid, liimid 9070 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 277 kg
20 01 98* Vanad ravimid 255 kg
20 01 15* Tulekustutid 40 kg

20 01 23* Külmkapid 9014 kg
20 01 35* Elektroonikajäätmed 26 631 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.