Projekti toimumisaeg: aprill 2014 kuni juuli 2014
Projekti maksumus 12 674,60 eurot.

KOGUMISRINGID

26.aprill Käru ja Kaiu vald
27.aprill Raikküla vald
03.mai Ambla vald
04.mai Imavere ja Koigi vald
05.mai Tähtvere vald
10.mai Väätsa vald
11.mai Kareda vald
17.mai Märjamaa vald
18.mai Koeru vald
24.mai Suure-Jaani ja Kõo vald
25.mai Kehtna vald
31.mai Kolga-Jaani vald
01.juuni Pajusi vald
07. juuni Järva-Jaani ja Roosna-Alliku vald
08.juuni Puurmani vald
14.juuni Tarvastu vald
15.juuni Põltsamaa vald
28.-29. juuni Türi vald

Kogumisringe teostas OÜ Kesto. Kokku korraldati 19 kogumisringi, mille käigus teenindati 22 omavalitsust. Kokku koguti ca 20 tonni ohtlikke jäätmeid ning ca 33 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Kogumisringide käigus kogutud jäätmed:
13 02 08* Vanad õlid 144 kg
15 01 10* Ohtlikud pakendid 1965 kg
15 02 02* Saastunud pühkmed ja kalts 47 kg
16 01 07* Õlifiltrid 116 kg
16 01 14* Antifriisid 166 kg
16 06 01* Pliiakud 286 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 128 kg
20 01 98* Vanad ravimid 580 kg
20 01 27* Vanad värvid, lakid, liimid 12235 kg
18 01 06* Kemikaalid 591 kg
20 01 33* Vanad patareid ja akud 378 kg
20 01 21* Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasid 86 tk
20 01 21* Luminestsentslambid 244 kg
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 234 kg
20 01 26* Õli ja rasv 1400 kg
20 01 19* Pestitsiidid ja taimekaitsevahendid 471 kg
20 01 14* Happed 303 kg
20 01 15* Leelised 157 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 27 kg
16 06 06* Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt 41 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti toimumisaeg: mai 2014 kuni juuli 2014
Projekti maksumus 18 838,80 eurot

Projekti eesmärgiks oli rajada Koigi keskkonnajaama hoone suurjäätmete vastuvõtmiseks, paigaldada tänavavalgustus ja videovalve tagamaks korda territooriumil.

Ehitustöid teostas E & G OÜ, omanikujärelevalve OÜ Valby.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Koigi Vallavalitsus.

Projekti kestvus: jaanuar 2014 kuni jaanuar 2015
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti maksumus 32 019,40 eurot.

Projekti eesmärgiks oli Paide, Türi, Põltsamaa, Suure-Jaani ja Vändra jäätmejaamades elanikkonnalt kokku kogutud ohtlikud jäätmed üle anda edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Paide ja Türi jäätmejaama operaator on AS Väätsa Prügila
Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaama operaator on AS Epler&Lorenz
Vändra jäätmejaama operaator on AS Ragn-Sells.

Ühe aasta jooksul koguti kokku 47 tonni ohtlikke jäätmeid ning 80 tonni elektroonikaromusid.

Kogutud jäätmed:
20 01 98*  Ravimid 594 kg
16 01 07*Õli- ja kütusefiltrid 515 kg
13 02 08* Vanad õlid 3918 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 124 kg
20 01 27* Vanad värvid, lakid, liimid 28925 kg
18 01 06* Kemikaalid 1158 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 372 kg
16 06 01* Pliiakud 1250 kg
16 06 02* NiCd akud 28 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 879 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 1,07 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 69 tk
20 01 15* Tulekustutid 15 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbent 852 kg
20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0,85 kg
15 01 10* Ohtlikud pakendid 7037 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldvad ohtlikke aineid 367 kg
13 07 03* Muud kütused 178 kg
16 01 14* Antifriidid 138 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 4 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 467 kg
20 01 13* Lahustid 13 kg
20 01 14* Happed 238 kg
16 02 15* Tahmakassetid 24 kg
02 01 08* Põllumajanduskemikaalid 121 kg