Projekti kestvus aprill -juuli 2015
Projekti maksumus 13 926,69 eurot

Projekti eesmärgiks on kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringide käigus kokku koguda ning anda need üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Kogumisringid toimuvad:
25.aprill Käru ja Kaiu vallas
26.aprill Raikküla vallas
02.mail Ambla vallas
03.mail Imavere ja Koigi vallas
04.mail Tähtvere vallas
09.mail Väätsa vallas
10.mail Kareda vallas
16.mail Märjamaa vallas
17.mail Koeru vallas
23.mail Suure-Jaani ja Kõo vallas
24.mail Kehtna vallas
30.mail Kolga-Jaani vallas
31.mail Pajusi vallas
06.juunil Järva-Jaani ja Roosna-Alliku vallas
07.juunil Tarvastu vallas
13.juunil Paide vallas
14.juunil Põltsamaa vallas
20.-21. juunil Türi vallas
27.juunil Puurmani vallas

Kogumisringe teostas OÜ Kesto. Kokku korraldati 19 kogumisringi, mille käigus teenindati 22 omavalitsust. Kokku koguti 22,6 tonni ohtlikke jäätmeid ning 37,8 tonni elektroonikaromusid.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti kestvus: jaanuar  – september 2015
Projekti maksumus: 73 932,49 eurot.

Projekti eesmärgiks oli Paide, Türi, Põltsamaa, Suure-Jaani ja Vändra jäätmejaamades elanikkonnalt kokku koguda eterniit ja ohtlikud jäätmed ning need üle anda käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Jäätmejaamad teenindavad Paide linna, Türi valla, Põltsamaa valla, Pajusi valla, Suure-Jaani valla, Vändra valla ja Vändra alevi elanikke.

Paide ja Türi jäätmejaama operaator on AS Väätsa Prügila, Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaama operaator on AS Epler&Lorenz, Vändra jäätmejaama operaator on AS Ragn-Sells.

Üheksa kuuga koguti kokku 40 tonni ohtlikke jäätmeid, 451 tonni eterniidijäätmeid ning lisaks 67,5 tonni elektroonikajäätmeid.

Kogutud jäätmed:
20 01 98* Ravimid 414 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 161 kg
13 02 08* Vanad õlid 2409 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 153 kg
20 01 27* Vanad värvid, lakid, liimid 21158 kg
18 01 06* Kemikaalid 2061 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 412 kg
16 06 01 * Pliiakud 702 kg
16 06 02* Ni-Cd akud 71 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 610 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 1,08 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 95 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbent 515kg
20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 1,07 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 5902 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 620 kg
13 07 03* Muud kütused 842 kg
16 01 14* Antifriisid 128 kg
20 01 26* Õli ja rasv 123 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 1 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 1442 kg
20 01 13* Lahustid 774 kg
20 01 14* Happed 197 kg
02 01 08* Põllumajanduskemikaalid  1303 kg
16 02 15* Tahmakassetid 6 kg

17 06 05* Eterniidijäätmed 451 tonni

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti kestvus: jaanuar kuni juuli 2015

Projekti eesmärgiks on jäätmejaamades käidelda kodumajapidamises tekkinud suuregabariidilisi jäätmeid. Projekti tegevused viiakse läbi Paide, Türi, Suure-Jaani, Põltsamaa ja Vändra jäätmejaamas. Jäätmejaamad teenindavad Paide linna, Türi, Suure-Jaani, Põltsamaa, Pajusi ja Vändra valla ning Vändra alevi elanikke.

Planeeritud on luua piirkonna elanikele võimalused tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud suurjäätmed. Suurjäätmed on eelkõige kodus leiduv mööbel, mida ei ole mõistlik panna või mis ei mahu nende kaalu ja suurusest tulenevalt tavakonteinerisse.

Vastu võetakse mööbliesemed (toolid, lauad, kapid, diivanid, riiulid, voodid jne), vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid ja wc-potid. 

Kasutuskõlblikud mööbliesemed pakutakse korduskasutusse, ülejäänud käideldakse jäätmekäitlusettevõtte territooriumil.

Seitsme kuu jooksul koguti viies jäätmejaamas kokku 136,4 tonni suurjäätmeid.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti kestvus: jaanuar 2015 – jaanuar 2016
Projekti maksumus: 32 307,57 eurot.


Projekti eesmärgiks oli keskkonnajaamades elanikkonnalt kokku koguda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ja suurjäätmed ning anda need üle edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Projekti käigus teenindatakse Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kaiu, Kareda, Koeru, Koigi, Kehtna, Käru, Kabala, Oisu, Sargvere, Tarbja, Roosna-Alliku, Viisu, Kõo, Olustvere, Raikküla keskkonnajaama ja Võhma ning Märjamaa jäätmejaama.

2015. aasta jooksul koguti kokku 17,5 tonni ohtlikke jäätmeid, 8,3 tonni eterniiti, 126 tonni vana mööblit ning lisaks 48,7 tonni elektroonikajäätmeid.

Kogutud kogused:
20 01 98* Ravimid 198 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 302 kg
13 02 08* Vanad õlid 1173 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 50 kg
20 01 27* Vanad värvid, lakid, liimid 11646 kg
18 01 06* Kemikaalid 789 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 208 kg
16 06 01* Pliiakud 125 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 301 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 0,03 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 24 tk
15 01 10* Ohtlik pakend 1928 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 240 kg
13 07 03* Muud kütused 17 kg
16 01 14* Antifriisid 82 kg
20 01 26* Õli ja rasv 217 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 1 kg
20 01 19* Pestitsiidid 155 kg
20 01 14* Happed 42 kg
20 01 15* Leelised 18 kg

20 03 07 Suurjäätmed 126,05 tonni
17 06 05 Eterniidijäätmed 8,32 tonni
20 01 35* ja 20 01 36 Elektroonikajäätmed 48,7 tonni.


Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
.

Projekti kestvus: aprill kuni september 2015 

Projekti maksumus 9416,40 eurot.

Projekti eesmärgiks oli rajada Kareda keskkonnajaama hoone suurjäätmete vastuvõtmiseks, lisaks kaitsta kasutuskõlblikku mööblit sademete eest ja pakkuda seda elanikkonnale korduskasutuseks.

Ehitustöid teostas OÜ Arieks Teenindus ja omanikujärelevalvet OÜ Valby.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kareda Vallavalitsus.