Projekti kestvus: juuli 2016 – juuli 2017
Projekti maksumus: 22 385. – eurot

Projekti eesmärgiks oli Märjamaa jäätmejaamas vallaelanikelt kokku koguda ohtlikud jäätmed, sh eterniidijäätmed ning suuregabariidilised jäätmed ning need üle anda jäätmekäitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

Terve aasta kestnud projekti jooksul koguti kokku 78,5 tonni eterniidijäätmeid, 11,9 tonni ohtlikke jäätmeid ning 54,4 tonni vana mööblit.

Töid teostas jäätmejaama operaator AS Eesti Keskkonnateenused.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Projekti kestvus: august 2016 – aprill 2017
Projekti maksumus: 35 102,59 eurot

Projekti eesmärgiks oli elanikkonnalt keskkonnajaamades kokku koguda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, eterniidijäätmeid ja suurjäätmed ning anda need üle edasiseks käitlemiseks käitlulitsentsi omavale ettevõttele.

Projekti käigus teenindati Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kaiu, Kareda, Käru, Koeru, Koigi, Kehtna, Kabala, Oisu, Roosna-Alliku, Viisu, Sargvere, Tarbja, Olustvere, Raikküla keskkonnajaama ning Võhma jäätmejaama. Üheksa kuu jooksul teostati 49 teenindust.

Üheksa kuu jooksul koguti kokku 19,6 tonni ohtlikke jäätmeid, 14,5 tonni eterniidijäätmeid ning 93,6 tonni suurjäätmeid.

Kogutud kogused:
20 01 98* Ravimid 203 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 60 kg
13 02 08* Vanad õlid 1023 kg
20 01 27* Vnad värvid 12 576 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 37 kg
18 01 06* Kemikaalid 2368 kg
20 01 21* Luminentsentslambid 153 kg
16 06 01* Pliiakud 81 kg
20 01 33* Patareid ja akud 261 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 50 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed 23 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 1633 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 148 kg
13 07 03* Muud kütused 302 kg
16 01 14* Jahutusvedelik 53 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 59 kg
20 01 13* Lahustid 70 kg
20 01 14* Happed 608 kg

17 06 05* Eterniidijäätmed 14, 48 tonni
20 03 07 Suurjäätmed 93, 66 tonni

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
.

Projekti kestvus: juuli 2016 –  juuli 2017
Projekti maksumus: 42 914 eurot

Projekti eesmärgiks oli Paide, Türi, Suure-Jaani, Vändra ja Pauastvere jäätmejaamas kokku koguda piirkonna elanikkonnalt kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ning anda need edasiseks käitlemiseks üle jäätmekäitlusettevõtetele. 

13 kuu jooksul koguti kokku 51,55 tonni ohtlikke jäätmeid. Töid teostasid AS Väätsa Prügila, AS Epler&Lorenz ning AS Eesti Keskkonnateenused. 

Kokku kogutud kogused:
20 01 98* Ravimid 620 kg
16 01 17* Õli- ja kütusefiltrid 353 kg
13 02 08* Vanad õlid 2880 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 88,15 kg
20 01 27* vanad värvid 28 929 kg
18 01 06* Kemikaalid 2132 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 797 kg
16 06 01* Pliiakud 1412 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 1086 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 158,57 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 170 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed, kalts, absorbendid 94 kg
20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 21,26 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 7210 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke jäätmeid 690,65 kg
13 07 03* Muud kütused 13 kg
16 01 14* Jahutusvedelik 423 kg
20 01 26* Õli ja rasv 1515 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 17,66 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 942 kg
20 01 13* Lahustid 58 kg
20 01 14* Happed 504 kg
16 02 15* Tahmakassetid 9 kg
02 01 08* Põllumajanduskemikaalid 1330 kg
16 03 03* Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed 26 kg
17 03 03* Kivisõe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadised 190 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 Projekti nimetus KIKi osalus
Omaosalus
 Suuregabariidiliste jäätmete kogumine Paide, Türi, Suure-Jaani, Põltsamaa ja Vändra jäätmejaamas  33 202,68   –
 Eterniidijäätmete käitlemine Paide, Türi, Suure-Jaani, Põltsamaa ja Vändra jäätmejaamas  58 436,30   –
 Ohtlike jäätmete käitlemine viies Kesk-Eesti piirkonna jäätmejaamas  41 256,56  1 657,77
 Ohtlike ja suuregabariidliste jäätmete käitlemine MTÜ KEJHK piirkonna keskkonnajaamades  34 935,02 167,57
 Ohtlike ja suuregabariidliste jäätmete käitlemine Märjamaa jäätmejaamas  22 235,36  149,39
 Kokku  190 065,92  1974,73

Projekti kestvus: juuli 2016 – september 2017
Projekti maksumus: 

Projekti eesmärgiks oli Paide, Türi, Suure-Jaani, Vändra ja Pauastvere jäätmejaamas kokku koguda piirkonna elanikkonnalt kodumajapidamises tekkinud eterniidijäätmed ning anda need edasiseks käitlemiseks üle jäätmekäitlusettevõtetele.

15 kuu jooksul koguti kokku 662 tonni  eterniidijäätmeid. Töid teostasid AS Väätsa Prügila, AS Epler&Lorenz ning AS Eesti Keskkonnateenused.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.