Projekti kestvus: august – november 2017
Projekti maksmus: 18 720,23 eurot
 
Projekti eesmärgiks oli kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringide käigus kokku koguda ning anda need üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
Kogumisringide ajad:
02. september Kõo vald
03. september Kareda vald
09. september Koigi ja Imavere vald
10. september Kaiu ja Käru vald
16. september Märjamaa vald
17. september Puurmani vald
23. september Paide vald
24. september Roosna-Alliku ja Järva-Jaani vald
30. september Koeru vald
01.oktoober Kehtna vald
07. oktoober Ambla vald
08. oktoober Türi vald
14.oktoober Abja vald
15. oktoober Tarvastu vald
21. oktoober Karksi vald
22. oktoober Halliste vald
28. oktoober Põltsamaa vald
29. oktoober Pajusi vald
Kogumisringe teostas AS Epler&Lorenz. Kokku toimus 18 kogumisringi 21-s omavalitsuses. Kokku koguti 16,9 tonni ohtlikke jäätmeid.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Projekti nimetus KIK osalus                    Omaosalus 
Imavere keskkonnajaama suurjäätmete kogumiskoha rajamine  11 128,99  600.-
Ohtlike jäätmete kogumisringid Kesk-Eesti piirkonnas 2017  18 720,23   –
Kokku  29 849,22 600.-