Aadress:
Kõo küla Kõo vald
(Põltsamaa-Tartu maantee ääres Kõo bussipeatuse taga) 

Avatud: ettehelistamisel tel. 50 40 985

Sinine ja kollane konteiner on kättesaadav iga päev!

Saab tasuta ära anda:

  • vanapaberi ja papijäätmed
  • pakendijäätmed
  • ohtlikud jäätmed
  • elektri- ja elektroonikajäätmed

Olme-, ehitus-, mööblijäätmeid palume mitte tuua!
Keskkonnajaam on valla elanike jaoks!

Link infole:
http://www.prygila.ee/keskkonnajaamad/#toggle-id-10