15.12.2001         Järvamaa Omavalitsuste Liidule keskuse loomise idee esitlus

2002-2003          keskuse loomise ettevalmistamisega tegeles hr. Toomas Laimets
24.10.2003         MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse asutamiskoosolek
19.11.2003         registrikanne MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus registreerimisel

03-12.2004         liikmetele jäätmekavade koostamine
11-12.2004         korraldatud olmejäätmeveo (KOJV) ülesehituse väljatöötamine

01.2005-05.2006 jäätmekavade ja KOJV menetlemine omavalitsustes

     03.2006          jäätmeseaduse muudatus (KOJV konkursi läbiviimise delegeerimiseks MTÜ-le)
     06.2006          jäätmevaldajate registri tarkvara valmimine
     06.2006          halduskoostööseaduse muudatus (halduslepingu sõlmimine ilma riigihanketa)
06.10.2006          KEJHK ja omavalitsuste vaheliste halduslepingute sõlmimine

10.07.2007          KOJV konkursi välja kuulutamine
29.08.2007          infovahetus AS Väätsa Prügila ja Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel
10.10.2007          KOJV konkursi lõpp, pakkumiste avamine
09-10.11.2007    osalemine Järvamaa messil koos AS-ga Väätsa Prügila
21.11.2007          lepingu sõlmimine AS Jõgeva Elamu ja KEJHK vahel – IV piirkond
23.11.2007          lepingu sõlmimine Ragn-Sells AS ja KEJHK vahel – VII ja VIII piirkond
23.11.2007          lepingu sõlmimine AS Cleanaway ja KEJHK vahel – VI piirkond
29.11.2007          OÜ Tarkvarastuudio koolitus jäätmevaldajate registri registripidajatele
03.12.2007          lepingu sõlmimine OÜ Resk ja KEJHK vahel – III piirkond
03.12.2007          lepingu sõlmimine Ragn-Sells AS ja KEJHK vahel – I ja II piirkond
19.12.2007          Türi Kolledži ja KEJHK vahelise koostöölepingu sõlmimine

11.01.2008          lepingu sõlmimine OÜ Adelan Prügiveod ja KEJHK vahel – V piirkond
13.03.2008          KEJHK üldkoosolek Türi Kolledžis
14.03.2008          KEJHK strateegiaseminari I osa
03.04.2008          nõupidamine ETO, EPR ja Väätsa Prügila esindajatega
08.05.2008          KEJHK strateegiaseminari II osa
18.06.2008          KEJHK üldkoosolek Paide Kultuurikeskuses
07.10.2008          osalemine EJKL jäätmepäeval KUMU-s
27.10.2008          osalemine KOV ametnike keskkonnaalasel koolitusel Raplas
07-08.11.2008    osalemine 2008 a Järvamaa Messil
03.12.2008          Eesti Jäätmekäitlejate Liidu infopäeval Eivere mõisas
04.12.2008          juhatuse koosolek Eistvere Jahimajas Imaveres
08.12.2008          Läänemaa OVL inimesed tutvumas jäätmevaldajate registriga KEJHK ruumides
17.12.2008          Suure-Jaani jäätmejaama riigihanke avamine
29.12.2008          Vändra jäätmejaama riigihanke avamine

08.01.2009           KEJHK juhatuse koosolek (külalisena Peeter Eek)
03-06.2009           liikmetele jäätmekavade ajakohastamine
05.02.2009           KEJHK juhatuse koosolek; üldkoosolek (külalisena Peeter Eek jt.)
12.02.2009           EJKL infopäeval Viljandis
26.02.2009           kohtumine OÜ Tarkvarastuudio tarkvaraarendajatega
09.03.2009           nõupidamine OÜ Paikre, AS Väätsa Prügila ja Pärnu LV esindajatega

27.05.2009           nõupidamine Eesti Energia eelkokkuleppe “Heade kavatsuste protokoll” teemadel
04.06.2009           KEJHK juhatuse koosolek; üldkoosolek
18.06.2009           Paide linna jäätmejaama avamine
10.09.2009           KEJHK juhatuse koosolek
08.10.2009           KEJHK üldkoosolek (sh Saarepeedi valla hääletamine liikmeks)
05.11.2009           OÜ Tarkvarastuudio teabepäev KOV-te jäätmevaldajate registripidajatele
25.11.2009           Võhma jäätmejaama riigihanke avamine
03.12.2009           KEJHK juhatuse koosolek
    12.2009             korraldatud jäätmeveo ainuõiguse pikendamine vedajatega 1.a võrra

28.01.2010           Albu Vallavolikogu KEJHK-e tutvustamine
03.02.2010           KIKi infopäev Türi Kolledžis
04.02.2010           KEJHK juhatuse koosolek
05.02.2010           Võrumaa Omavalitsuste Liit, Advisio OÜ koostöös Eesti Maaülikooliga KEJHK-ses 
04.03.2010           KEJHK juhatuse koosolek (strateegia kavandamine)
11.03.2010           KIKi audit KEJHK projektidele
15.03.2010           KEJHK üldkoosolek
23.03.2010           KEJHK-e tutvustamine Viljandi Omavalitsuste Liidus
24.03.2010           EJKL jäätmepäev Tallinnas
06.04.2010           osalemine “Vanapaber 2010” avaseminaril Türi Kolledžis
20.04.2010           EKÜ jäätmeseminar “Vastutustundlik jäätmehooldus” Tallinnas Lillepaviljonis
20.05.2010           “Vanapaber 2010” pidulik lõpuüritus; Keskkonnaameti teabepäev Viljandis
24.05.2010            Vändra jäätmejaama avamine
26.05.2010            koostöö nõupidamine Türi Kolledžis
27.05.2010            Rahandusministeeriumi koolitus “Riigihange” Pärnus
03.06.2010            KEJHK juhatuse koosolek
10.06.2010            KEJHK juhatuse koosolek
17.06.2010            KEJHK üldkoosolek (sh Tarvastu valla hääletamine liikmeks)
08.07.2010            jäätmehooldusalane kohtumine Pihkva oblasti delegatsiooniga ja OÜ-ga Rexest Grupp
10.08.2010            kohtumine Tallinna Keskkonnaameti Jäätmehoolde osakonna juhtidega
27.08.2010            kohtumine OÜ Helmes jäätmekäitlus tarkvara loomise läbirääkimine

02.09.2010            KEJHK juhatuse koosolek, tegevjuht osaleb Viimsi vallavalitsuse korraldatud arutelul     
16.09.2010
            uue KOJV konkursi välja kuulutamine
17.09.2010            nõupidamine Paide linna, Paide ja Türi valla keskkonnaspetsialistidega
29.09.2010            kohtumine Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskusega KEJHK-ses
05.10.2010            Soome korraldatud jäätmekäitlusalase tarkvara tutvustamine, Tallinna LV
13.10.2010            KEJHK juhatuse e-koosolek
18.11.2010            KIKi KIKAS koolitus Paides Nelja Kuninga Hotellis
19.11.2010            KOJV konkursi lõpp, pakkumuste avamine
23.11.2010            Tallinna abilinnapea D.Boroditši kutsel koostööpartnerite jõulueelsel vastuvõtul
25.11.2010            Eesti Jäätmekäitlejate Liidu jäätmepäev Tallinnas
02.12.2010            KEJHK juhatuse koosolek
15.12.2010            KOJV konkursi hindamiskomisjoni poolt pakkumuste hindamine
16.12.2010            KEJHK juhatuse koosolek
28.12.2010            kohtumine koostööpartneritega AS-st Veolia Keskkonnateenused

13.01.2011            osalemine Koigi Vallavolikogu istungil
17.01.2011            lepingu sõlmimine AS Veolia ja KEJHK vahel veopiirkondadele 1,2,3,4,6,7,8
27.01.2011            nõupidamine OÜ-ga Rexest Grupp teemal plastjäätmete taastootmine 
27.01.2011            
osalemine Järva-Jaani Vallavolikogu istungil
03.03.2011            KEJHK juhatuse koosolek
10.03.2011            osalemine Kõue Vallavolikogu keskkonnakomisjoni istungil
30.03.2011            kohtumine Paide valla ja AS Veolia esindajatega korraldatud jäätmeveo küsimustes
07.04.2011            osalemine “Vanapaber 2011” avaseminaril Türi Kolledžis
07.04.2011            KEJHK juhatuse koosolek
20.04.2011            revisjonikomisjoni töö
21.04.2011            osalemine Ambla Vallavolikogu istungil
26.04.2011            KEJHK üldkoosolek
12.05.2011            OÜ Tarkvarastuudio uue registriversiooni Skarabeus+  koolitus
12.05.2011            osalemine Koigi Vallavolikogu istungil
17.05.2011            osalemine Kareda Vallavolikogu istungil
19.05.2011            kampaania “Vanapaber 2011” lõpetamine Paide Kultuurikeskuses
07.06.2011            kohtumine Paide LV-s ja Türi VV-s Veolia Keskkonnateenused AS-ga
04.10.2011            kohtumine Paldiski Linnavalitsusega
06.10.2011            KEJHK juhatuse koosolek
27.10.2011            osalemine Paldiski Linnavolikogu istungil
09.11.2011            Jõgeva OVL kutsel tutvustamas KEJHK-st
24.11.2011            osalemine Väätsa Vallavolikogu istungil
25.11.2011            nõupidamine AS Väätsa Prügila esindajatega
30.11.2011            EJKL jäätmepäev Tallinnas
14.12.2011            nõupidamine AS Veolia Keskkonnateenused ja KOV-te esindajatega
15.11.2011            KEJHK üldkoosolek (sh Paldiski linna hääletamine liikmeks)
16.12.2011            osalemine Järva maavanema ja JOL koostööleppe sõlmimisel ja vastuvõtul
20.12.2011            osalemine Türi majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul

16.01.2012            KEJHK juhatuse koosolek, erakorraline
01.03.2012            KEJHK juhatuse koosolek
12.03.2012            kohtumine OÜ Geodata Arendus tarkvaraarendajaga, programmi EVALD tutvumine
13.03.2012            KKMi korraldatud nõupidamine Tartu Linnavalitsuses, KOVide rahastamine

13.03.2012            KIKi keskkonnaprogrammi infopäev
21.03.2012            kohtumine Harjumaa OVL volikoguga
03.04.2012            osalemine “Vanapaber 2012” avaseminaril Türi Kolledžis
11.04.2012            osalemine Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul
18.04.2012            kohtumine Paldiski aiandusühistute juhtide ja liikmetega
19.04.2012            KEJHK juhatuse koosolek
24.04.2012            revisjonikomisjoni töö
26.04.2012            nõupidamine AS-ga Väätsa Prügila
03.05.2012            JOLi koostöökoolitus Karksi vallas Viljandimaal
08.05.2012            kohtumine Türi valla esindajatega
10.05.2012            KEJHK üldkoosolek
15.05.2015            KEJHK juhatuse e-koosolek
15.05.2012            kohtumine Järva Maavanemaga
16.05.2012            osalemine ettekandeks EJKL jäätmekoolitusel Türil
17.05.2012            EVALD koolitus I
23.05.2012            EVALD koolitus II
24.05.2012            osalemine Suure-Jaani Vallavolikogu istungil
06.06.2012            Keskkonnaameti poolt korraldatud jäätmeteemaline õppepäev
12.06.2012            Paldiski linnavalitsuses jäätmekava arutamine
13.06.2012            kohtumine Paide linnapeaga
06.09.2012            KEJHK juhatuse koosolek
13.09.2012            kohtumine Albu Vallavalitsusega
13.09.2012            kohtumine OÜ Geodata Arendus EVALD arendajaga
11.10.2012            KEJHK juhatuse koosolek
29.10.2012            kohtumine Puhja vallamajas Tartumaa omavalitsusesindajatega
31.10.2012            KEJHK üldkoosolek
01-02.11.2012      osalemine JOL poolt korraldatud koolitusel “Strateegilise arengu kavandamine”
09.11.2012            AS Väätsa Prügila ÜF projektide lõpetamise tänuvastuvõtt
28.11.2012            Puhja Vallavolikogus KEJHK tegevuse tutvustus
05.12.2012            EJKL jäätmepäev
06.12.2012            osalemine AS-ga Väätsa Prügila keskkonnajaama lepingu sõlmimisel (Koigi ja Paide vald)
07.12.2012            KEJHK juhatuse seminar-nõupidamine
12.12.2012            osalemine AS-ga Väätsa Prügila keskkonnajaama lepingu sõlmimisel
                                (Ambla, Kareda, Roosna-Alliku ja Järva-Jaani vald)
13.12.2012            osalemine AS-ga Väätsa Prügila keskkonnajaama lepingu sõlmimisel 
(Koeru, Imavere ja Türi vald)
20.12.2012            Tähtvere Vallavolikogus KEJHK tegevuse tutvustus