Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Põltsamaa linnas parimaks pakkujaks
tunnistati Ragn-Sells AS pakkumine järgmiste hindadega:

Mahuti suurus m3 Hind € km-ga
kilekott kuni 0,1 m3 ja kuni 10 kg   1,51
0,08   1,39
0,14   2,44
0,24   3,07
0,36   4,60
0,60   5,58
0,66   6,13
0,80   8,36
1,10 11,50
1,50 15,68
2,50 26,14
4,50 47,04

Ülaltoodud teenuse hinnad asustusüksuses Põltsamaa linn kehtivad alates 01.10.2018 kuni 30.04.2019.

20 01 01 – paber ja kartong. Ühe kuupmeetri jäätmete kogumise ja käitlemise maksumus käibemaksuta on 0 eurot ja 00 senti m3.

Teenuse hind on suurim võimalik tasu olmejäätmete kogumise ja veo eest.

Hind sisaldab kõiki kontsessiooni omava ettevõtja poolt tehtavaid kulutusi teenuse osutamiseks.