Projekti toimumisaeg: märts 2009 kuni september 2010

       Projekti maksumus:  2 605 584,56 EEK  166 527,20 EUR
millest KIK finantseeris: 2 345 025,00 EEK   149 874,41 EUR
Võhma Linnavalitsus:
    260 559,56 EEK      16 652,79 EUR

Projekti eesmärgiks oli rajada Võhma jäätmejaam, millega luuakse reaalsed võimalused liigiti kogutud jäätmete kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. Võhma jäätmejaam on mõeldud piirkonna elanikkonnalt liigiti kogutud taaskasutavate jäätmete vastuvõtmiseks, ajutiseks ladustamiseks ja taaskasutuamiseks teistele ettevõtetele üleandmiseks.

Jäätmejaamas planeeritakse vastu võtta:
* vanapaberi ja papijäätmeid
* segapakendijäätmeid
* ohtlikke jäätmeid
* suuregabariidilisi jäätmeid
* elektroonikajäätmeid
* vanarehve
* metallijäätmeid
* ehitus- ja lammutusjäätmeid
Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Sorteeritud jäätmete kogumiskoha rajamine aitab omavalitsuse jäätmemajandust korrastada ja seeläbi välistada looduse prügistamist.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus