Projekti toimumiseaeg: august 2007 kuni juuli 2008

Projekti maksumus (EEK) : 474 800.-
millest KIK finantseering:  362 136.-
Projekti eesmärk on Suure-Jaani, Vändra ja Võhma jäätmejaamade ehitusprojekti koostamine, mis võimaldaks antud jäätmejaamade ehitamist 2008-2009 aastal. Jäätmejaamad on vajalikud olmejäätmete liigitikogumise arendamiseks.

Kuna detailplaneeringud valmisid erinevatel aegadel jaotati jäätmejaamade projekteerimine kaheks. Esimese tellimusena valmisid 2008.a. märtsis Suure-Jaani ja Vändra jäätmejaamade ehitusprojektid ning 2008.a. juuliks valmis Võhma jäätmejaama ehitusprojekt.

Ehitusprojektidega on ära lahendatud jäätmejaamade jäätmekäitluse plats, vesivarustus, elekter ja küte. Lisaks on jäätmejaamades ette nähtud teenindushoone, suuremõõtmeliste jäätmete katusealune, autokaal ja estakaad.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Suure-Jaani jäätmejaama ehitusprojekt

Suure-Jaani jäätmejaama ehitusprojekt