Projekti kestvus: juuli 2016 – september 2017
Projekti maksumus:

Projekti eesmärgiks oli Paide, Türi, Suure-Jaani, Vändra ja Pauastvere jäätmejaamas kokku koguda piirkonna elanikkonnalt kodumajapidamises tekkinud suurjäätmed ning anda need edasiseks käitlemiseks üle jäätmekäitlusettevõtetele. 

15 kuu jooksul koguti kokku 367 tonni suurebagariidilisi jäätmeid. Töid teostasid AS Väätsa Prügila, AS Epler&Lorenz ning AS Eesti Keskkonnateenused.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.