Projekti kestvus: juuli 2016 –  juuli 2017
Projekti maksumus: 42 914 eurot

Projekti eesmärgiks oli Paide, Türi, Suure-Jaani, Vändra ja Pauastvere jäätmejaamas kokku koguda piirkonna elanikkonnalt kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ning anda need edasiseks käitlemiseks üle jäätmekäitlusettevõtetele. 

13 kuu jooksul koguti kokku 51,55 tonni ohtlikke jäätmeid. Töid teostasid AS Väätsa Prügila, AS Epler&Lorenz ning AS Eesti Keskkonnateenused. 

Kokku kogutud kogused:
20 01 98* Ravimid 620 kg
16 01 17* Õli- ja kütusefiltrid 353 kg
13 02 08* Vanad õlid 2880 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 88,15 kg
20 01 27* vanad värvid 28 929 kg
18 01 06* Kemikaalid 2132 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 797 kg
16 06 01* Pliiakud 1412 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 1086 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 158,57 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 170 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed, kalts, absorbendid 94 kg
20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 21,26 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 7210 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke jäätmeid 690,65 kg
13 07 03* Muud kütused 13 kg
16 01 14* Jahutusvedelik 423 kg
20 01 26* Õli ja rasv 1515 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 17,66 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 942 kg
20 01 13* Lahustid 58 kg
20 01 14* Happed 504 kg
16 02 15* Tahmakassetid 9 kg
02 01 08* Põllumajanduskemikaalid 1330 kg
16 03 03* Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed 26 kg
17 03 03* Kivisõe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadised 190 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.