Projekti kestvus: september – oktoober 2016
Projekti maksumus: 13644,67 eurot

Projekti eesmärgiks on kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringide käigus kokku koguda ning anda need üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Kogumisringid toimuvad:
03. septembril Ambla vallas
04. septembril Kaiu ja Käru vallas
10. septembril Kareda ja Järva-Jaani vallas
11. septembril Kehtna vallas
17. septembril Märjamaa vallas
18. septembril Pajusi vallas
24. septembril Puurmani vallas
25. septembril Põltsamaa vallas
01. oktoobril Türi vallas
08. oktoobril Tarvastu vallas

Kogumisringe teostas AS Epler&Lorenz. Kokku korraldati 9 kogumisringi 11 omavalitsuses. Kokku koguti 21,1 tonni ohtlikke jäätmeid.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.