Projekti kestvus: juuli 2016 – juuli 2017
Projekti maksumus: 22 385. – eurot

Projekti eesmärgiks oli Märjamaa jäätmejaamas vallaelanikelt kokku koguda ohtlikud jäätmed, sh eterniidijäätmed ning suuregabariidilised jäätmed ning need üle anda jäätmekäitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

Terve aasta kestnud projekti jooksul koguti kokku 78,5 tonni eterniidijäätmeid, 11,9 tonni ohtlikke jäätmeid ning 54,4 tonni vana mööblit.

Töid teostas jäätmejaama operaator AS Eesti Keskkonnateenused.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.