Projekti toimumise aeg: märts 2007 – juuli 2007

Projekti maksumus (EEK) : 71 758,16
millest KIK finantseering:  51 088,16
omafinantseering:  20 670,00

Projekti eesmärgiks oli luua voldik, mis jõuab iga Kesk-Eesti majapidamise postkasti ning propageerib ja hõlbustab kodus tekkivate jäätmete sorteerimist ja käitlemist. Voldik on lihtsalt mõistetav ja näitlik vahend, millele on lisatud taaskasutatavate ja muud liiki jäätmete kogumiskohtade asukohad Kesk-Eestis ning lühike ülevaade korraldatud jäätmeveost.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

jäätmete sorteerimisjuhend