Projekt nr 13226 Imavere keskkonnajaama suurjäätmete kogumiskoha rajamine

Projekti kestvus: jaanuar – oktoober 2017
Projekti maksumus: 11 728,99 eurot.

Projekti eesmärgiks oli rajada Imavere keskkonnajaama hoone suurjäätmete vastuvõtmiseks, lisaks kaitsta kasutuskõlblikku mööblit sademete eest ja pakkuda seda elanikkonnale taaskasutamiseks.

Hoone projekteeris Paide EKE Projekt OÜ, ehitas OÜ Kivikuvand ning omanikujärelevalvet teostas OÜ Valby.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Imavere Vallavalitsus.

Imavere keskkonnajaam