Projekti toimumiseaeg: august 2007 – märts 2008

Projekti maksumus (EEK) : 419 950,20.-
millest KIK finantseering: 320 301.-
Projekti eesmärgiks oli Kehtna keskkonnajaamale valgustuse paigaldamine, platsi asfalteerimine ning jäätmeid vastuvõtvale operaatorile valvesoojaku soetamine.

Kehtna keskkonnajaam on rajatud endise masuudihoidla platsile. Objekti uuel eesmärgil kasutuselevõtmist alustati juba 2004.a. KIKi toetusega. Esialgsete tööde käigus likvideeriti masuudihoidla, puhastati pinnas ja kaeti killustikuga. 2005.a projekti raames piirati territoorium aiaga ning paigaldati ohtlike jättmete kogumiskonteiner. Tulenevalt objekti asukohast ei õnnestunud killustikplatsi rajamisega saavutada piisavalt tugevat aluspõhja jäätmeveokiga platsi teenindamiseks. Samuti puudus keskkonnajaama lähiümbruses tänavavalgustus, mistõttu oli jäätmete vastuvõtmine pimedal aastaajal problemaatiline. Objekti teenindaval personalil puudus siseruumide kasutamise võimalus plasti lahtioleku aegadel. Kõigest sellest tulenevalt alustati uue projekti elluviimisega.

II etapi ehitustöödega alustati 2007.a augustis. Esimese tööna võeti ette platsi asfalteerimine, mille käigus kaeti 575 m2 plats asfaldiga. Käesoleva aasta veebruaris paigaldati välisvalgustus ja operaatori soojak. Lähiaja jooksul on planeeritud tööle võtta üks töötaja, kes hakkab keskkonnajaama opereerima, mis võimaldab ka lahtioleku aegasid pikendada.

Kokkuvõtteks võime öelda, et aastate jooksul tehtud investeeringud on tugevalt parandanud jäätmete vastuvõtu-üleandmise tingimusi. See omakorda tekitab elanikes enam huvi liigiti kogutavaid jäätmeid eraldi koguda ja jäätmete kogumispunkti üle anda, kuna kogumispunkt on atraktiivsem.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Kehtna keskkonnajaama platsi asfalteerimine

Kehtna keskkonnajaama platsi asfalteerimine

Välisvalgustus

Välisvalgustus

soojaku paigaldus

soojaku paigaldus

Soojak

Soojak