Projekti toimumisaeg: märts 2008 kuni august 2008

        Projekti maksumus (EEK): 93 323,03
        millest KIKi f´inantseering: 70 423,75
KEJHK finantseering:  17 986,28
AS Järva Teede finantseering:   4 913,00

Projekti eesmärgiks oli koostöös AS-iga Järva Teed, AS-iga Väätsa Prügila ja Järvamaa koolidega korraldada kampaania TEE PUHTAKS, mille raames edendati elanikkonna keskkonnateadlikkust läbi kooliõpilaste, õpetajate ja vabatahtlike. Juhiti õpilaste ja õpetajate tähelepanu jäätmeprobleemidele. Korrastati maanteede teeperved ja jäätmed anti üle prügilasse edasiseks käitlemiseks.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tee puhtaks

Tee puhtaks

Tee puhtaks

Tee puhtaks