Projekti toimumisaeg: mai 2008 – september 2009

Projekti maksumus (EEK): 3 433 464,00 kroon
millest KIKi finantseering: 3 090 878,00 krooni

Vändra jäätmejaam asub Vändra alevis J.V.Jannseni tn 3A, territooriumi suurus on ligikaudu 0,85 ha.

Jäätmejaama ehitus algas 2005.a sobiva asukoha leidmisega. 2006.aastal koostas Aarens Projekt OÜ detailplaneeringu ning 2008.aastal valmis ehitusprojekt IBG-Ehitus OÜ poolt. Aastal 2009 märtsist septembrini toimus jäätmejaama ehitus peatöövõtja Facio Ehituse AS all, omanikujärelvalvet teostas AS Telora-E.

Jäätmejaama põhiliseks eesmärgiks on luua võimalused liigiti kogutud jäätmete kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. Vändra jäätmejaam on mõeldud piirkonna elanikkonnalt liigiti kogutud taaskasutavate jäätmete vastuvõtmiseks, ajutiseks ladustamiseks ja taaskasutamiseks teistele ettevõtetele üleandmiseks.

Jäätmejaamas planeeritakse vastu võtta kodumajapidamises tekkinud:

*  vanapaberi ja papijäätmeid
*  pakendijäätmeid
* ohtlikke jäätmeid
* ehitus- ja lammutusjäätmeid
* suuregabariidilisi jäätmeid
* vanarehve
* metallijäätmeid
* elektri- ja elektroonikajäätmeid

Jäätmejaama haldaja leidmiseks korraldatakse lähiajal konkurss.

Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Sorteeritud jäätmete kogumiskoha rajamine aitab omavalitsuse jäätmemajandust korrastada ja seeläbi välistada looduse prügistamist.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Vändra jäätmejaam

Vändra jäätmejaam