Projekti toimumisaeg: märts 2009 kuni juuni 2009

Projekti maksumus (EEK): 15 649,16

Projekti eesmärk oli koostada ja trükkida kompostimisjuhend, mis annab ülevaate orgaaniliste jäätmete kompostimise võimalustest koos juhendiga mida ja kuidas kompostida. Juhend jagatakse Kesk-eesti piirkonna majapidamistele, mis propageerib ja hõlbustab kodus tekkivate biolagunevate jäätmete sorteerimist ja käitlemist.

Kompostimisjuhendi materjali kogus ja koostas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, juhendi kujundas ja trükkis AS Kuma.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kompostimisjuhend