Projekti toimumisaeg: jaanuar 2009 kuni jaanuar 2010

Projekti kulud (EEK): 689 154,80

Projekti eesmärk oli kokku koguda KEJHK liikmete elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed kogumisringide käigus, teenindada omavalitsustes asuvaid ohtlike jäätmete kogumiskonteinereid ning võtta Väätsa prügilas tasuta vastu ohtlikke jäätmeid.

Ohtlike jäätmete kogumisringe teenindas AS Epler&Lorenz.

Kogumisringide käigus koguti kokku üle 71 tonni ohtlikke jäätmeid ja üle 123 tonni elektroonikajäätmeid.

Ravimid 1659 kg
Õli- ja kütusefiltrid 443 kg
Vanad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 4695 kg
Sõstlad, süsteemid, voolikud 160 kg
Vanad värvid, lakid, liimid 29387 kg
Kemikaalid 1258 kg
Luminestsentslambid 861 kg
Pliiakud 12309 kg
Patareid ja väikeakud 1631 kg
Akude elektrolüüt 4 kg
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 124 kg
Kraadiklaasid 1,37 kg
Tulekustutid 159 kg
Elavhõbeda jäätmed 3,19 kg
Reostunud pühkmed, kalts 79 kg
Ohtlik pakend 13213 kg
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 301 kg
Pulbervärv 136 kg
Muud kütused 1623 kg
Antifriisid 193 kg
Fotokemikaalid 152 kg
Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 2456 kg
Happed 406 kg
Leelised 154 kg
Elektroonikaseadmed 85140 kg
Külmikud 38 750 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.