Projekti kestvus: jaanuar 2013 kuni juuli 2014
Projekti maksumus 18 892,81 eurot.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus.

Projekti eesmärgiks on keskkonnajaamades elanikkonnalt kokku koguda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ning anda need üle edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Ohtlikke jäätmeid koguti Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kaiu, Kareda, Kehtna, Koeru, Koigi, Kõo, Käru, Tarbja, Sargvere, Raikküla, Roosna-Alliku, Olustvere, Oisu ja Kabala keskkonnajaamast ning Võhma jäätmejaamast.

19 kuu jooksul koguti kokku 20 tonni ohtlikke jäätmeid ja 51,4 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Kogutud jäätmed:

200198* Ravimid 403 kg
160107* Õli- ja kütusefiltrid 212 kg
130208* Vanad õlid 1463 kg
180103* Nakkusohtlikud jäätmed 83 kg
200127* Vanad värvid, lakid, liimid 12266 kg
180106* Kemikaalid 686 kg
200121* Luminestsentslambid 405 kg
160601* Pliiakud 183 kg
200133* Patareid ja väikeakud 783 kg
170605* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 7,72 tonni
170601* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 6 kg
201021* Kraadiklaasid 38 tk
150202* Saastunud pühkmed, kalts 11 kg
200121* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 6 kg
150110* Ohtlik pakend 2862 kg
200129* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 179 kg
130703* Muud kütused 86 kg
160114* Antifriisid 65 kg
200117* Fotokemikaalid 5 kg
200119* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 106 kg
200114* Happed 101 kg
200115* Leelised 50 kg
080111* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 1 kg

200123* Külmkapid 14610 kg
200135* Elektroonikajäätmed 36794 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus