Projekti toimumisaeg: november 2010 kuni märts 2011

Projekti maksumus: 27 878,26 EUR
millest KIK finantseeris: 25 090,44 EUR
Suure-Jaani ja Vändra Vallavalitsus ning Vändra Alevivalitsus:  2 787,82 EUR

Projekti eesmärgiks oli soetada Suure-Jaani ja Vändra jäätmejaamadesse multilift-tüüpi konteinerid ehitus- ja lammutusjäätmete ning suuregabariidiliste jäätmete kogumiseks. Lisaks soetati multilift-tüüpi konteinerid biolagunevate jäätmete üleandmiseks. Mõlemasse jäätmejaama soetati 5 konteinerit.

Jäätmejaamas toimub jäätmete kogumine kuni nende äraveoni. Konteinerite kaudu on mugavam, kiirem ja esteetilisem koguda taaskasutusse suunatavaid jäätmeid. taaskasutusse suunatud jäätmekoguste arvelt väheneb oluliselt prügilasse ladestavate segaolmejäätmete kogus.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Ehitusjäätmete konteiner

Ehitusjäätmete konteiner

Biojäätmete konteiner

Biojäätmete konteiner

Suurjäätmete konteiner

Suurjäätmete konteiner