Projekti kestvus: jaanuar kuni juuli 2015

Projekti eesmärgiks on jäätmejaamades käidelda kodumajapidamises tekkinud suuregabariidilisi jäätmeid. Projekti tegevused viiakse läbi Paide, Türi, Suure-Jaani, Põltsamaa ja Vändra jäätmejaamas. Jäätmejaamad teenindavad Paide linna, Türi, Suure-Jaani, Põltsamaa, Pajusi ja Vändra valla ning Vändra alevi elanikke.

Planeeritud on luua piirkonna elanikele võimalused tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud suurjäätmed. Suurjäätmed on eelkõige kodus leiduv mööbel, mida ei ole mõistlik panna või mis ei mahu nende kaalu ja suurusest tulenevalt tavakonteinerisse.

Vastu võetakse mööbliesemed (toolid, lauad, kapid, diivanid, riiulid, voodid jne), vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid ja wc-potid. 

Kasutuskõlblikud mööbliesemed pakutakse korduskasutusse, ülejäänud käideldakse jäätmekäitlusettevõtte territooriumil.

Seitsme kuu jooksul koguti viies jäätmejaamas kokku 136,4 tonni suurjäätmeid.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.