Projekti kestvus: jaanuar 2015 – jaanuar 2016
Projekti maksumus: 32 307,57 eurot.


Projekti eesmärgiks oli keskkonnajaamades elanikkonnalt kokku koguda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ja suurjäätmed ning anda need üle edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Projekti käigus teenindatakse Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kaiu, Kareda, Koeru, Koigi, Kehtna, Käru, Kabala, Oisu, Sargvere, Tarbja, Roosna-Alliku, Viisu, Kõo, Olustvere, Raikküla keskkonnajaama ja Võhma ning Märjamaa jäätmejaama.

2015. aasta jooksul koguti kokku 17,5 tonni ohtlikke jäätmeid, 8,3 tonni eterniiti, 126 tonni vana mööblit ning lisaks 48,7 tonni elektroonikajäätmeid.

Kogutud kogused:
20 01 98* Ravimid 198 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 302 kg
13 02 08* Vanad õlid 1173 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 50 kg
20 01 27* Vanad värvid, lakid, liimid 11646 kg
18 01 06* Kemikaalid 789 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 208 kg
16 06 01* Pliiakud 125 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 301 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 0,03 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 24 tk
15 01 10* Ohtlik pakend 1928 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 240 kg
13 07 03* Muud kütused 17 kg
16 01 14* Antifriisid 82 kg
20 01 26* Õli ja rasv 217 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 1 kg
20 01 19* Pestitsiidid 155 kg
20 01 14* Happed 42 kg
20 01 15* Leelised 18 kg

20 03 07 Suurjäätmed 126,05 tonni
17 06 05 Eterniidijäätmed 8,32 tonni
20 01 35* ja 20 01 36 Elektroonikajäätmed 48,7 tonni.


Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
.