,

Projekt nr 11639 “Suuregabariidiliste jäätmete kogumine Paide, Türi, Suure-Jaani, Pauastvere ja Vändra jäätmejaamas”

 Projekti nimetus KIKi osalus
Omaosalus
 Suuregabariidiliste jäätmete kogumine Paide, Türi, Suure-Jaani, Põltsamaa ja Vändra jäätmejaamas  33 202,68   –
 Eterniidijäätmete käitlemine Paide, Türi, Suure-Jaani, Põltsamaa ja Vändra jäätmejaamas  58 436,30   –
 Ohtlike jäätmete käitlemine viies Kesk-Eesti piirkonna jäätmejaamas  41 256,56  1 657,77
 Ohtlike ja suuregabariidliste jäätmete käitlemine MTÜ KEJHK piirkonna keskkonnajaamades  34 935,02 167,57
 Ohtlike ja suuregabariidliste jäätmete käitlemine Märjamaa jäätmejaamas  22 235,36  149,39
 Kokku  190 065,92  1974,73