,

Projekt nr 11828 “Ohtlike ja suuregabariidiliste jäätmete käitlemine MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna keskkonnajaamades”

Projekti kestvus: august 2016 – aprill 2017
Projekti maksumus: 35 102,59 eurot

Projekti eesmärgiks oli elanikkonnalt keskkonnajaamades kokku koguda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, eterniidijäätmeid ja suurjäätmed ning anda need üle edasiseks käitlemiseks käitlulitsentsi omavale ettevõttele.

Projekti käigus teenindati Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kaiu, Kareda, Käru, Koeru, Koigi, Kehtna, Kabala, Oisu, Roosna-Alliku, Viisu, Sargvere, Tarbja, Olustvere, Raikküla keskkonnajaama ning Võhma jäätmejaama. Üheksa kuu jooksul teostati 49 teenindust.

Üheksa kuu jooksul koguti kokku 19,6 tonni ohtlikke jäätmeid, 14,5 tonni eterniidijäätmeid ning 93,6 tonni suurjäätmeid.

Kogutud kogused:
20 01 98* Ravimid 203 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 60 kg
13 02 08* Vanad õlid 1023 kg
20 01 27* Vnad värvid 12 576 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 37 kg
18 01 06* Kemikaalid 2368 kg
20 01 21* Luminentsentslambid 153 kg
16 06 01* Pliiakud 81 kg
20 01 33* Patareid ja akud 261 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 50 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed 23 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 1633 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 148 kg
13 07 03* Muud kütused 302 kg
16 01 14* Jahutusvedelik 53 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 59 kg
20 01 13* Lahustid 70 kg
20 01 14* Happed 608 kg

17 06 05* Eterniidijäätmed 14, 48 tonni
20 03 07 Suurjäätmed 93, 66 tonni

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
.