,

Projekt nr 13226 “Imavere keskkonnajaama suurjäätmete kogumiskoha rajamine”

Projekti nimetus KIK osalus                    Omaosalus 
Imavere keskkonnajaama suurjäätmete kogumiskoha rajamine  11 128,99  600.-
Ohtlike jäätmete kogumisringid Kesk-Eesti piirkonnas 2017  18 720,23   –
Kokku  29 849,22 600.-