,

Projekt nr 2 Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2008

Projekti toimumisaeg: jaanuar 2008 – november 2008

Projekti maksumus (EEK): 745 906,69
  millest KIKi finantseering: 458 541,00
omafinantseering: 287 365,69

Projekti eesmärgiks oli kogumisringide käigus elanikelt kokku koguda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, teenindada keskkonnajaamasid ning Väätsa prügilas tasuta vastu võtta ohtlikkejäätmeid.

Kogumisringide käigus koguti kokku ca 87 tonni ohtlikke jäätmeid:
Ravimid 990 kg
Õli- ja kütusefiltrid 477 kg
Vanad õlid 5023 kg
Süstlad, süsteemid, voolikud 65 kg
Vanad värvid, lakid , lahustid 44016 kg
Kemikaalid jm. identifitseerimata jäätmed 3178 kg
Luminestsentslambid 2663 tk
Pliiakud  8970 kg
Patareid ja väikeakud 2272 kg
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 7,549 tonni
Kraadiklaasid 116 tk
Tulekustutid 18 tk
Elavhõbeda jäätmed 4,4 kg
Ohtlik pakend 11 956 kg
Pigi 324 kg
Jahutusvedelik 77 kg
Muud kütused 470 kg
Pestitsiidid ja taimekaitsevahendid 484 kg
Happed 180 kg
Leelised 4 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.