,

Projekt nr 2644 “Viisu keskkonnajaama rajamine”

Projekti toimumisaeg: juuli 2012 kuni aprill 2013

Projekti maksumus: 32 282,68 eurot
millest KIK finantseeris summas 28 698,01 eurot ning
Roosna-Alliku Vallavalitsus finantseeris summas 3584,67 eurot.

Projekti raames keskkonnajaama plats täideti ja tasandati killustikuga ning kaeti asfaldiga. Paigaldati äärekivid ning territoorium piirati aiaga. Jäätmete vastuvõtmiseks ehitati puitsõrestik hoone ning paigaldati ohtlike jäätmete kogumiskonteiner. Taastati haljastus.

Ehitustöid teostas Arieks Teenindus OÜ ning ohtlike jäätmete konteineri paigaldas Epler & Lorenz AS.

Rajatud keskkonnajaamas on loodud võimalus koguda eraldi ohtlikke ja elektroonikajäätmeid ning suurjäätmeid ja vanu rehve.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Viisu plats

Viisu plats

Viisus äärekivi paigaldus

Viisus äärekivi paigaldus

 

Viisu plats asfalteeritud

Viisu plats asfalteeritud

Viisu hoone

Viisu hoone

 

Viisu hoone ja aed

Viisu hoone ja aed

Viisu konteiner

Viisu konteiner