,

Projekt nr 36 Ohtlike jäätmete kogumiskonteinerite soetamine

Projekti toimumisaeg: aprill 2006 – aprill 2007

Projekti maksumus: 569 232,00
millest KIK finantseeris: 423 078,00

Projekti käigus paigaldati 10 ohtlike jäätmete kogumiskonteinerit liigiti kogumispunktidesse:

Viljandimaal    Kõo valda Kõo keskkonnajaama
Suure-Jaani valda Olustvere keskkonnajaama

Järvamaal    Roosna-Alliku valda Roosna-Alliku keskkonnajaama
Imavere valda Imavere keskkonnajaama
Türi valda Oisu  ja Kabala keskkonnajaama
Kareda valda Peetri keskkonnajaama

Harjumaal    Kõue valda Habaja keskkonnajaama

Raplamaal    Kaiu valda Kaiu keskkonnajaama

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.