,

Projekt nr 370 Tee puhtaks 2007 (koostöös AS-iga Järva Teed)

Projekti toimumisaeg: aprill 2007 kuni juuli 2007

    Projekti maksumus (EEK) : 50 885,82
millest KIK finantseering: 23 727,20
KEJHK omafinantseering:  5 253,36
Järva Teed omafinantseering: 17 634,37

Projekti raames korrastati 350 km Järvamaa maanteede ääri kõikvõimalikest jäätmetest. Kokku koguti 15 tonni olmejäätmeid, mis anti käitlemiseks üle AS Väätsa Prügilale. Projektis osales 150 koolilast ja õpetajat Järvamaa koolidest.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.